Zákon o soudech a soudcích

právní předpis

Zákon o soudech a soudcích je zkrácený název zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích). Upravuje jak organizaci českých soudů, včetně jejich státní správy, tak postavení soudce, přísedícího a justičního kandidáta. Pro věci správního soudnictví je tento zákon subsidiární vůči soudnímu řádu správnímu.[1]

Zákon o soudech a soudcích
Předpis státu
ČeskoČesko Česko
Druh předpisuzákon
Číslo předpisu6/2002 Sb.
Údaje
AutorParlament České republiky
Schváleno30. 11. 2001
Platnostod 11. 1. 2002
Účinnostod 1. 4. 2002
Související předpisy
soudní řád správní
Oblast úpravy
Soudnictví

Systematika zákona editovat

Celý zákon se člení na 12 částí, první část, která jediná se zabývá problematikou soudů a soudců, se dále člení na 4 hlavy. Zákon má také 7 příloh:

 • Část druhá: Změna zákona o advokacii
 • Část třetí: zrušena
 • Část čtvrtá: zrušena
 • Část pátá: zrušena
 • Část šestá: Změna zákona č. 264/1992 Sb.
 • Část sedmá: Změna zákona č. 171/1993 Sb.
 • Část osmá: Změna zákona č. 292/1993 Sb.
 • Část devátá: Změna zákona č. 202/1997 Sb.
 • Část desátá: Změna zákona č. 30/2000 Sb.
 • Část jedenáctá: Změna exekučního řádu
 • Část dvanáctá: Účinnost – od 1. 4. 2002

Přílohy:

 1. Názvy, obvody a sídla vrchních soudů – určuje oba vrchní soudy i jejich soudní obvody a sídla
 2. Názvy, obvody a sídla krajských soudů – určuje všech 8 krajských soudů i jejich soudní obvody a sídla
 3. Názvy, obvody a sídla okresních soudů – určuje skoro všechny okresní soudy i jejich soudní obvody a sídla (výjimkou je Městský soud v Brně, který je určen v § 9 odst. 2 a v § 12 odst. 3 zákona a pražské obvodní soudy, které jsou určeny v příloze č. 4)
 4. Názvy a obvody obvodních soudů v hlavním městě Praze – určuje všech 10 pražských obvodních soudů a jejich soudní obvody
 5. Pobočky krajských soudů, jejich názvy a sídla – pro Krajský soud v Ústí nad Labem stanoví pobočku v Liberci, pro Krajský soud v Ostravě pobočku v Olomouci a pro Krajský soud v Českých Budějovicích pobočku v Táboře
 6. Pobočky krajských soudů, jejich názvy a sídla – pro Krajský soud v Plzni stanoví pobočku v Karlových Varech, pro Krajský soud v Hradci Králové pobočku v Pardubicích a pro Krajský soud v Brně pobočku v Jihlavě a pobočku ve Zlíně
 7. Pobočky okresních soudů, jejich názvy a sídla – pro Okresní soud v Bruntále stanoví pobočku v Krnově, pro Okresní soud v Karviné pobočku v Havířově a pro Okresní soud ve Vsetíně pobočku ve Valašském Meziříčí

Reference editovat

 1. § 3 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

Literatura editovat

 • KOCOUREK, Jiří. Zákon o soudech a soudcích. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. 472 s. ISBN 978-80-7400-292-2. 
 • GRYGAR, Jiří. Zákon o soudech a soudcích. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 575 s. ISBN 978-80-7598-162-2. 

Externí odkazy editovat