Možná hledáte: Soudní obvod.

Obvodní soud je v České republice označení deseti soudů na území hlavního města Prahy, které vykonávají působnost okresních soudů pro vymezené pražské městské části. Jsou tedy na území Prahy základním článkem soustavy obecných soudů, rozhodují jako soudy prvního stupně v civilním i trestním řízení (specializovanou agendu ale vykonávají jako soudy prvního stupně krajské soudy, které jsou jinak soudy odvolacími, v tomto případě tedy Městský soud v Praze). Ústava České republiky je počítá mezi okresní soudy, ale zmocňuje zákon, že může dát soudům jiné označení. Tímto zákonem je zákon o soudech a soudcích, který stanoví jejich názvy a územní i věcnou působnost. Soudní obvody jsou stanoveny v zákoně o soudech a soudcích nezávisle na vymezení původních deseti pražských městských obvodů zákonem o územním členění státu, avšak v současné době shodným způsobem.[1]

Justiční areál Na Míčánkách, sídlo pěti pražských obvodních soudů

Pražské obvodní soudy existují od roku 1961,[2] kdy nahradily dosavadní okresní soudy, v jiných českých městech obvodní soudy zřizovány nebyly. Na Slovensku existovaly v letech 1978–1996 v Bratislavě (Obvodní soudy Bratislava 1, 2, 3, 4 a 5)[3] a mezi roky 1992–1996 také v Košicích (Obvodní soudy Košice 1 a 2),[4] poté se přejmenovaly na okresní soudy.[5] Naproti tomu např. v Brně stále působí jen městský soud a v Ostravě jeden okresní soud, ačkoli až do roku 1990 se Brno členilo na pět městských obvodů a Ostrava se dělila na čtyři obvody.

Seznam obvodních soudů v Česku editovat

Reference editovat

  1. § 9 odst. 1 a příloha č. 4 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích). Dostupné online.
  2. § 1 odst. 2 zákona č. 62/1961 Sb., o organizaci soudů. Dostupné online.
  3. § 1 odst. 3 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, ve znění zákona č. 29/1978 Sb. Dostupné online.
  4. § 2 odst. 5 a § 3 odst. 3 zákona č. 80/1992 Zb., o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich (zákon o štátnej správe súdov). Dostupné online.
  5. Čl. IV bod 2. zákona č. 328/1996 Z. z., ktorým sa ustanovujú nové sídla a obvody súdov, a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dostupné online.
  6. § 37 zákona o soudech a soudcích, ve znění do nabytí účinnosti zákona č. 296/2017 Sb.
  7. § 38 zákona o soudech a soudcích.