Záchrana dat

Záchrana dat je proces, při kterém dochází k obnově dat, která byla nějakým způsobem ztracena.

Druhy poškozeníEditovat

Ke ztrátě dat může dojít několika způsoby, přičemž zde hrají roli lidský faktor, softwarová nebo hardwarová chyba, průnik zvenčí, výrobní vady, fyzický pád, otřes, únava materiálu, nečistota, přepětí, elektrický proud a přírodní živly, jako jsou povodeň nebo požár.

Základní rozdělení datového poškození lze rozdělit na poškození:

  • mechanické – vadnou funkčností mechaniky zařízení („poškrábání“ disku),
  • softwarové – zformátováním, smazáním dat (přesunutím do koše a jeho vysypáním atd.) nebo napadením počítačovým virem,
  • jiným způsobem – např. politím vodou, zkratem.

Průběh záchrany datEditovat

Prvním krokem záchrany dat je diagnóza datového média, při které se zjistí příčiny závady. Po ní následuje samotná záchrana dat, která se v některých případech provádí za pomoci speciálně upravených softwarových nástrojů. Zachráněná data je dobré zkontrolovat, abychom se ujistili, že právě ta, která jsou nám nejdražší, jsou skutečně přítomna. Pro rychlejší postup je dobré označit jen ta data, která skutečně stojí za to zachránit. Pokud se zdá, že jsou data úplná, dojde ke zkopírování dat na jiný pevný disk nebo datové médium (CD, DVD).

Čemu se vyhnout při ztrátě datEditovat

Rozsah ztráty dat může narůst, pokud je porucha mechanická, tedy v případě manipulace se soubory, jako jsou kopírovaní, přesouvání nebo i mazání. To znamená, že jakákoliv nová instalace programu nebo dokonce i nový start systému (počítače) může způsobit zápis na místo, kde mohla být uložena ztracená data. Proto je potřeba co nejdříve médium, na kterém jsou data uložena, opravit, resp. speciálně vytvořit kopii disku a z ní pak ztracená data extrahovat.

Pokud vám na datech skutečně záleží, doporučuje se vypnutí systému a předání poškozeného média specializované společnosti. Riziko, že bude neodborným zásahem záchrana znemožněna, je příliš vysoké.

Jaká je prevence ztráty dat?Editovat

Jedinou účinnou prevencí je časté a pravidelné zálohování.

Externí odkazyEditovat