Datové médium

fyzikální nosič (hmota, energie) určený nebo použitý pro uložení nebo přenos množiny dat či informací

Datové médium, paměťové médium nebo také datový nosič či záznamové médium je paměťový nosič datových informací (dat) používající k jejich uchování nějaký fyzikální princip. Kromě elektronických lze za datová média považovat i jakýkoli jiné hmotné nosiče, pokud slouží k zaznamenání určité informace.

V praxi se pojem datové médium často zužuje na elektronická přenosná výměnná datová média, která umožňují ukládání datových souborů a jejich přenos mezi počítači a dalšími zařízeními (vnější paměť). V širším smyslu můžeme však za datové médium považovat i vnitřní paměť počítače, disky zabudované do počítače nebo naopak síťová datová úložiště (ať samostatná nebo v rámci cloud computingu).

Nosičem datového záznamu může být digitální i analogový signál. Při použití analogového signálu je potřeba použít vhodné modulace digitálních veličin. Pro digitální záznam se digitální hodnota uloží většinou v binární formě. Záznam dat na datovém médiu může být permanentní (trvalý), semipermanentní (přepisovatelný) nebo volatilní (nestálý, např. po vypnutí napájení se obsah ztratí).

Dělení datových médií editovat

Podle principu čtení se datové nosiče dělí na

  1. Magnetická média, tzn. disketa, pevný disk, magnetooptický disk, magnetická páska (audiokazeta, videokazeta, DAT kazeta, LTO 1 až N)
  2. Optická média, tzn. CD, DVD, Blu-ray, HD DVD
  3. Elektronická média na bázi tzv. flash paměti, USB flash disk a paměťové karty (Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick, CompactFlash (CF), xD-Picture Card)

Přehled nejčastějších typů datových médií editovat

Neelektronické datové nosiče (pro psaní, kreslení apod.)

Historická média

Současná média

Externí odkazy editovat