Crystal Clear action run.png Tento uživatelský účet je bot, kterého ovládá uživatel Singularita (diskuse).

Nejedná se o žádný loutkový účet, ale o technický účet, který slouží k automatické nebo poloautomatické editaci Wikipedie. Dřina patří strojům.
Správci, pokud bot nepracuje správně nebo způsobuje potíže, zablokujte jej.

Toto byl bot který používal Singularita na hromadné, poloautomatické editace.

This was bot used by Singularita for mass, semi-automated edits.


Tento účet je natrvalo a nevratně zablokován jeho majitelem.

Email nebyl nastaven, heslo bylo změněno na chrchel náhodných znaků a zahozeno.


This account is now indefinitely and irreversibly blocked by its owner.

Email was unset, password changed to random garbage and thrown away.


Editace článků multilicencovány do public domain
Všechny příspěvky tohoto bota v namespace článků, souborů, šablon, portálů a kategorií uvolňuji jako volné dílo (do public domain) – navíc ke standardní možnosti použití GFDL. Uvědomte si prosím, že ostatní uživatelé nemusí nabízet totéž.