Singularita (diskuse)

Diskuse

Zanechávat zde zprávy je sice možné, ale nemá to asi moc smysl.


Tento účet je natrvalo a nevratně zablokován jeho majitelem.

Email nebyl nastaven, heslo bylo změněno na chrchel náhodných znaků a zahozeno.


This account is now indefinitely and irreversibly blocked by its owner.

Email was unset, password changed to random garbage and thrown away.