Chybovati je lidské. Nad některými chybami lze mávnout rukou, jiné je nutné pracně napravat. Ale některé chyby mohou být neřešitelné, nebo i smrtelné ...


Tento účet je natrvalo a nevratně zablokován jeho majitelem.

Email nebyl nastaven, heslo bylo změněno na chrchel náhodných znaků a zahozeno.


This account is now indefinitely and irreversibly blocked by its owner.

Email was unset, password changed to random garbage and thrown away.


Singularita

Editace článků multilicencovány do public domain
Všechny své příspěvky v namespace článků, souborů, šablon, portálů a kategorií uvolňuji jako volné dílo (do public domain) – navíc ke standardní možnosti použití GFDL. Uvědomte si prosím, že ostatní uživatelé nemusí nabízet totéž.