Wikipedista:Jvs/Odkladiště

Ekvivalent

editovat

Ekvivalent je to, co odpovídá množstvím, hodnotou, významem a podobně. Jako ekvivalent se například označuje:

  • slovo jiného jazyka se stejným významem,
  • jiný lék se stejnými účinnými látkami,
  • síla jaderných zbraní se vyjadřuje pomocí ekvivalentu TNT, obvykle v tisících tun trinitrotoluenu, které by vyvolaly stejně intenzivní výbuch.

Ekvivalentní jsou dva výroky, pojmy, prvky, ceniny a podobně, pokud mají stejný význam, hodnotu, účinnost, platnost atd. a jsou tudíž zaměnitelné.

Diletant

editovat

Diletant či diletantka pochází z italského dilettante (plural dilettanti) označuje neodborníka, nedouka, samouka, povrchního znalce apod.

Původní význam je: Člověk, jenž obdivuje umění.

Diletantismus

editovat

Dříve byla tímto slovem označována nějaká ušlechtilá zábava například v nějakém uměleckém nebo vědeckém oboru, dnes je slovo užíváno v posunutém významu a vyjadřuje povrchní znalost, neodbornost, diletantství, lidově také neumětelství.

Handl je slovo pocházející z němčiny, kde znamená obchod (der Handel).

  • v minulosti (do druhé světové války) to byl výměnný pobyt především dětí za účelem naučení se němčině a opačně češtině.[1] Používalo se ve spojení jít na handl. Handl se provozoval většinou poblíž jazykové hranice, kde bylo porozumění druhému jazyku nezbytné pro uplatnění v životě.
  • v současnosti znamená špinavý obchod, nečisté praktiky.

Reference

editovat
  1. ROUSEK, Josef. Na handlu v Šonově. Broumovský zpravodaj [online]. Broumov: Město Broumov [cit. 2011-03-05]. Roč. 2003, čís. 5. Vyprávění. Dostupné online. 

Externí odkazy

editovat
  • STUDENÁ, Helma. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR [cit. 2011-03-05]. Vyprávění. Dostupné online. 

Distance

editovat

Distance (z lat. di-stare, di-stó, odstupuji, stojím opodál) znamená odstup, vzdálenost. Tak například „pozorovat na distanc“ znamená z odstupu, ve vyčkávavém postoji, který se (zatím) nechce nijak angažovat či zaplést.

Odtud také distancovat se od něčeho, což znamená zaujmout vůči tomu odstup, nepřipojit se, vyjádřit své výhrady.

Distancovat někoho, udělit mu distanci (lidově také dištanc), znamená obvykle dočasné vyloučení ze hry, za sportovní nebo jiné soutěže, a to jako trest za nedodržování jejích pravidel. (Dnes to často vyjadřují žluté a červené karty rozhodčího.)

Distanční vzdělávání, distanční forma vysokoškolského studia, dřívější „dálkové studium“, při němž se nepředpokládá stálá osobní přítomnost studenta.

V různých jazycích

editovat

V jazycích, které latinské slovo distantia, distans převzaly do běžné slovní zásoby, znamená prostě vzdálenost. Naproti tomu v češtině (slovenštině, němčině aj.), které mají pro vzdálenost vlastní, nepřevzatá slova, je slovo distance „příznakové“, patří spíš do odborného slovníku a umožňuje tak stylistické odlišení.

Jiné významy

editovat
  • Out distance bylo kódové označení pro výsadek, který roku 1941 v Praze zabil protektora Heydricha.

Související články

editovat