Wikipedie:WikiProjekt Československo/O čem psát

WikiProjekt Československo Soutěžte s námi! O čem psát Minulé ročníky Samet na školách

Níže najdete témata, která by si zasloužila mít článek na Wikipedii (nebo ho mají, ale je moc stručný). Samozřejmě si můžete vybrat téma vlastní.

Prokomunističtí agitátoři v roce 1947
Šátek z XI. všesokolského sletu v Praze v roce 1948
Oldřich Pecl během procesu s Miladou Horákovou v roce 1951
Spartakiáda v Plzni roku 1960
Dukla Praha vyhrává nad Ajaxem 2:1. Vpravo Josef Masopust (1967)
Alexander Dubček, hlavní tvář Pražského jara, v roce 1968
Emil Zátopek na besedě o Pražském jaru na Fakultě sociálních věd a publicistiky, podzim 1968.
Dům u Hybernů v roce 1975
Přijímání do Pionýra (1979)
Držitel Nobelovy ceny Jaroslav Seifert v roce 1981
Sametová revoluce v Brně (1989)
Volební lístek Občanského fóra do Sněmovny Národů v roce 1990

Osobnosti (političtí vězni, odbojáři i agenti StB, umělci...) editovat

 • Miloslav Čapek (politický vězeň a odsouzený kurýr americké tajné služby CIC)
 • Čestmír Čejka (politický vězeň, v roce 1950 odsouzen Státním soudem v Praze jako člen ilegální skupiny Eduard k 17 letům odnětí svobody)
 • Miloš Čuřík (hudební dramaturg, DJ, spolupracovník Jazzové sekce, organizátor koncertu Nico v KD Opatov v roce 1985)
 • Dagmar Eisnerová (dcera Pavla Eisnera, překladatelka z němčiny)
 • František Falerski (skaut, politický vězeň, činný v K-231)
 • Leopold Färber (skaut, protinacistický i protikomunistický odbojář, politický vězeň)
 • Oldřich Fiala (politický vězeň, popravený pravděpodobně v roce 1951)
 • Josef Fric (politický vězeň, popravený v roce 1952)
 • Petr Hauptmann (syn neúspěšného emigranta, šikanovaný komunistickou mocí a v roce 1983 odsouzen k odnětí svobody)
 • Josef Hodic (profesor Vojenské politické akademie v Praze, falešný signatář Charty 77, agent StB)
 • Alois Hofman (český filolog, autor mnoha publikací)
 • Josef Horák (exilový politik) (protinacistický i protikomunistický odbojář, politik ČSSD, později emigroval do USA)
 • Štěpán Hovorka (příslušník druhého a třetího odboje, spolupracovník Štěpána Gavendy)
 • Čestmír Huňát (politický vězeň, spoluzakladatel Unijazzu)
 • Václav Hyndrák (historik, signatář Charty 77, spolupracovník StB)
 • Jaroslav Chnápko (signatář Charty 77, představitel undergroundu)
 • Miroslav Jebavý (protinacistický i protikomunistický odbojář, popraven v roce 1949)
 • Břetislav Jeníček (konfident gestapa a retribuční vězeň, známý týráním politických vězňů v jáchymovském táboře při uranových dolech Nikolaj
 • Alois Jeřábek (četař pohraniční stráže, který se pokusil o útěk na západ. Oběšen roku 1953)
 • Ludvík Karl (ředitel státního podniku Preciosa, kde vězni pracovali v nelidských podmínkách. V současnosti jeden z nejbohatších Čechů)
 • Zdeněk Kašťák (signatář Charty 77, politický vězeň)
 • Jiří Kauer (kurýr exilové zpravodajské skupiny, popraven v roce 1952)
 • Martin Klíma (z uskupení Nezávislých studentů)
 • Milo Komínek (vzdušný akrobat, protikomunistický odbojář, třikrát se pokusil emigrovat, politický vězeň, později emigrant do Kanady)
 • Tomáš Kořínek (odbojář) (spáchal atentát na komunistického funkcionáře Aloise Blažka, popraven 1951)
 • Vladimír Kořínek (bratr atentátníka Tomáše Kořínka, obviněn z objednání vraždy funkcionáře Aloise Blažka, popraven 1951)
 • Lubomír Koukal (politický vězeň, popraven 1951)
 • Zdeněk Kovařík (protikomunistický odbojář, skaut, politický vězeň, nucen pracovat v Jáchymovských dolech)
 • Jiří Krbec (lékař, příslušník protikomunistického odboje)
 • Bohumil Kruliš (spolupracovník vraha Tomáše Kořínka, popraven 1951)
 • Arnošt Kubík (protikomunistický odbojář, voják, politický vězeň, nositel Řádu Tomáše Garrigua Masaryka)
 • Vladimír Liberda (V roce 1963 odsouzen za hanobení prezidenta Novotného. Od 70. let 20. století rozšiřoval samizdatovou literaturu, za což byl v roce 1982 zatčen a odsouzen na 20 měsíců, signatář Charty 77)
 • Vladimír Lopaťuk (předseda Ústřední rady Svazu Pomocných technických praporů, v 50. letech v PTP strávil tři roky, nositel Řádu Tomáše Garrigue Masaryka)
 • Bedřich Lorenz (odbojář proti komunistickému režimu a agent západních zpravodajských služeb)
 • Alois Macek (politický vězeň, později agent CIC, jeden ze zakladatelů K231, později emigroval do Rakouska)
 • Aleš Macháček (politický vězeň, činní v exilovém vydavatelství Palach Press)
 • Oldřich Mihola (spolupracovník vojenské rozvědky, v roce 1950 zatčen v SRN)
 • Karel Moudrý (novinář) (redaktor rádia Svobodná Evropa)
 • Otakar Nahodil (český profesor filologie, původně stalinista, později emigrant do Západního Německa a profesor na univerzitě ve Freiburgu)
 • Miloslav Nerad (zpravodajský kurýr, politický vězeň, nositel Medaile Za zásluhy)
 • Jan Nesládek (politický vězeň, autor Muklovského betléma)
 • Karel Nigrín (středoškolský pedagog, skaut, v roce 1949 odsouzen k doživotí)
 • Miroslav Novák (milicionář) (náčelník hlavního štábu Lidových milic)
 • Josef Ostřanský (hudebník, skupina Dunaj)
 • Antonín Paleček (novinář a emigrant, člen redakce Rádia Svobodná Evropa)
 • Pavla Paloušová (manželka Martina Palouše a dcera Jiřího a Dany Němcových, signatářka Charty 77)
 • František Pergl (policista) (sadistický vyšetřovatel StB, správce nechvalně proslulého „Domečku“)
 • Tomáš Petřivý (básník a publicista, signatář Charty 77 a politický vězeň, zemřel za záhadných okolností v roce 1986)
 • Luboš Polák (disident) (signatář Charty 77)
 • Vladimír Popelář (1915–1997, automobilový designér spjatý se společností Tatra)
 • Karel Páral (*1921, politický vězeň, nositel Řádu Tomáše Garrigua Masaryka)
 • Emil Ransdorf (poslední starosta spolku Všehrd před jeho zakázáním, emigrant)
 • Luboš Rychvalský (spoluzakladatel Společnosti za veselejší současnost)
 • Josef Römer (po neúspěšné emigraci byl odsouzen na třináct let vězení, které si odpykal v plné výši)
 • Rudolf Smahel (přítel Jana Palacha, v sedmdesátých letech rozšiřovatel samizdatu, odsouzen k odnětí svobody)
 • Oto Stehlík (posluchač ČVUT, odsouzen k 20 letům odnětí svobody, z čehož si odpykal 16 let)
 • Jan Šrámek (odbojář) (*1922, protikomunistický odbojář, politický vězeň, nositel Medaile Za zásluhy)
 • Mirko Šťastný (skaut a sokol, člen ČSNS, politický vězeň a spoluzakladatel K 231)
 • Jaroslav Švestka (signatář Charty 77, politický vězeň)
 • Viktor Waidlich (příslušník 311. čs. perutě RAF, při zatýkání zastřelen příslušníky StB)
 • Josef Vávra-Stařík (protifašistický i protikomunistický odbojář, emigroval do Francie, byl podezřelý ze spolupráce s StB, popraven v roce 1953)

Obecné editovat

Kultura editovat

Literatura a časopisy editovat

Hudba editovat

Ekonomika editovat

Ekologie editovat

Architektura a veřejný prostor editovat

Panelová výstavba editovat