Wikipedie:WikiProjekt Česko-slovenská Wikipedie/Nástroje

Překládací nástroj Česko-slovenské Wikipedie usnadňuje překlad článků mezi češtinou a slovenštinou.

Překládací nástrojEditovat

Překládací nástroj vyvíjený v rámci projektu Česko-slovenská Wikipedie usnadňuje redaktorům Wikipedie překlad článků mezi češtinou a slovenštinou zapojením strojového překladu přizpůsobeného podmínkám Wikipedie, jehož výstup je poskytnut k ruční revizi. Registrovaní wikipedisté, kteří si nástroj nainstalují, nesou osobní zodpovědnost za všechny editace, které s jeho využitím provedou. Pro překlad jsou důrazně doporučeny pouze články s vyjasněným autorskoprávním statusem, s doloženou významností, s ověřenými fakty a bez údržbových šablon. Především je třeba před uložením nového článku provést důkladnou revizi jeho jazyka a wikikódu. Rozhodnutí o finální podobě článku je na redaktorovi – poskytovaný nástroj žádné editace samočinně neprovádí.

StavEditovat

Od 30. listopadu 2013 probíhá veřejné testování tohoto nástroje. V reakci na zpětnou vazbu od prvních uživatelů byla 21. prosince 2013 zprovozněna verze 1.1, která zavedla především funkčnost v moderním i klasickém panelu nástrojů, srozumitelnější ikony a přenositelnější kód uživatelské části skriptu. Podrobnější informace o využívanosti tohoto překládacího nástroje naleznete na hlavní stránce wikiprojektu v sekci Účastníci.

InstalaceEditovat

Na české Wikipedii je možné a doporučované instalaci nástroje provést přes nabídku Nastavení. Na kartě Udělátka, v sekci Editační udělátka je „Nástroj pro překlad wikiprojektu Česko-slovenské Wikipedie“, zaškrtnutí této možnosti nainstaluje tento nástroj.

Na slovenské Wikipedii nástroj nebyl doposud přijat jako oficiální „udělátko“ (snadno instalovatelné přes nabídku Nastavení) a je třeba jeho instalaci provést ruční editací stránky s uživatelským JavaScriptovým kódem. Pro instalaci klikněte na tento odkaz – a do editované stránky vložte následující řádek:

mw.loader.load('//tools.wmflabs.org/cssk/scripts/cssk.js');

Změněnou stránku uložte a podle instrukcí poté stisknutím příslušné klávesové zkratky vymažte cache svého prohlížeče. Úspěšnou instalaci nástroje indikuje při editaci článku přítomnost tlačítka   resp.   v panelu nástrojů nad editačním oknem (může být schováno v rozbalovací nabídce „Další“ resp. „Pokročilé“).

PoužitíEditovat

Nástroj se typicky používá pro založení nového článku v jednom z jazyků (čeština, slovenština) překladem existujícího článku v druhém z těchto jazyků. Zakládáte-li např. v České Wikipedii nový článek (tj. máte před sebou prázdné editační okno), můžete strojový překlad získat kliknutím na tlačítko   na panelu nástrojů nad tímto oknem (možná si budete nejprve muset rozbalit nabídce „Pokročilé“) a zadáním názvu již existujícího slovenského článku na stejné téma (jeho název a existenci si musíte předem ověřit). Získání strojového překladu může trvat několik vteřin, výsledný wikikód pak bude vložen do editačního okna a nástroj též předepíše vhodné shrnutí editace (toto pokud možno neměňte, protože umožňuje tvůrcům nástroje a dalším redaktorům lépe sledovat jeho využívání).

Seznam redaktorů, kteří se zapojili do testování tohoto nástroje, lze získat speciálním vyhledáváním (Česká Wikipedie / Slovenská Wikipedie).

VlastnostiEditovat

  • Nástroj funguje pro překlad článků ze Slovenské Wikipedii na Českou Wikipedii a naopak. Identifikace směru překladu probíhá automaticky podle jazyka Wikipedie, kterou editujete.
  • Poskytovaný strojový překlad je založen na softwaru Google Translate [1], který pro pár čeština ↔ slovenština poskytuje velmi kvalitní výsledky (ve srovnání s jinými páry). Zástupce právního oddělení nadace Wikimedia Foundation, provozovatele Wikipedie, vyjádřil v červenci 2012 přesvědčení, že společnosti Google nenáleží autorské právo na překlady pořízené uživateli tohoto softwaru.
  • Překlad většiny textu stránky při zachování jejího formátování je možný díky využití možností prostředí Parsoid (vyvinutého jako součást grafického editoru Vizuální editor). Konkrétně jde o převod wikitextu na strukturu DOM před překladem, přeložení textu se zástupnými znaky (placeholdery) namísto HTML-značek a nakonec převedení struktury DOM zpět na wikitext.
  • Mimo samotného překladu provádí nástroj i různé automatické úpravy výsledného wikikódu, čímž zjednodušuje redaktorovi jeho další upravování pro použití v cílové jazykové verzi Wikipedie. Jde o překlad klíčových slov a standardizovaných názvů sekcí (např. Soubor:, Související články), překlad cílů odkazů s využitím Wikidat (odkazy na články, pro které neexistuje ekvivalent v druhém jazyce, případně vůbec nemají položku na Wikidatech, zůstávají nezměněny) či snahu o automatické úpravy šablon (rozdílné názvy šablon, jejich parametrů a způsobů použití napříč jazykovými verzemi). Nástroj též automaticky do článku vkládá šablonu {{Překlad}} (autorství zdrojového článku je přiznáváno též odkazem ve shrnutí editace).
  • Současná verze nástroje dovede automaticky přizpůsobovat některé časté šablony (např. {{Vjazyce2}}), zatím však především ve směru ze slovenštiny do češtiny. Za účelem podpory tvorby českých článků o chybějících slovenských obcích byla implementována podpora většiny upotřebitelných parametrů slovenské šablony Šablóna:Infobox Slovenská obec, z níž na České Wikipedii vzniká šablona {{Infobox - sídlo světa}}. Většina šablon však není převáděna vůbec (zobrazí se jako červený odkaz v textu), jiné mají pouze shodný název, ovšem parametry se liší, a i podporované šablony mají ve většině případů v jedné jazykové verzi určité parametry, které není možné strojově převést do druhé jazykové verze. Proto vyžaduje úprava šablon při revizi strojového překladu zvláštní pozornost redaktora.

Ověření dostupnostiEditovat

Nástroj běží na serveru tools.wmflabs.org provozovaném Wikimedia Foundation. Není jej tak možné používat v případě výpadku tohoto serveru. Nefunguje-li vám překládací nástroj (např. se nezobrazí žádaný překlad ani po několika minutách čekání), vyzkoušejte nejprve, zda je server dostupný. Např. stránka isupme.com hlásí za běžného stavu "It's just you." V případě výpadku ale hlásí "It's not just you!" V takovém případě prosím vyčkejte znovuzprovoznění serveru (obvykle desítky minut až jednotky hodin), případně o svém problému napište na diskuzní stránku. Tam také pište určitě v případě, že vám nástroj z nějakého důvodu nefunguje, ale server je přitom v provozu (tehdy totiž bude potřeba hledat chybu jinde). Děkujeme za pochopení.

Časté chybyEditovat

Při jazykové revizi strojového překladu pořízeného tímto nástrojem dejte prosím pozor mj. na následující časté typy nedostatků, které je třeba odstranit ručním zásahem do textu:

Slovenský originál Nesprávný český překlad Správný český překlad
Vražda Ľudmily Cervanovej je vražda slovenskej študentky… Vražda Ludmily Cervanové je vražda české studentky… Vražda Ľudmily Cervanové je vražda slovenské studentky…
Žilina je hlavným mestom Žilinského kraja. Žilina je hlavním městem Moravskoslezského kraje. Žilina je hlavním městem Žilinského kraje.
Vtedy tu vznikla benediktínska pustovňa. Tehdy zde vznikla benediktínský poustevna. Tehdy zde vznikla benediktínská poustevna.
… a v obci bolo…
(obecně u každé posloupnosti více jednopísmenných slov)
av obci bylo… a v obci bylo…
určoval chotár obce určoval chotár obce určoval katastr obce
z Hornej Súče do Ružomberka z Hornej Súče do Ružomberka
z Horní Súči do Ružomberku
z Horné Súče do Ružomberku
(návod k užívání slovenských místních jmen v češtině a více ke vzoru Prievidza)
referát prednesený Jánom Rusňákom referát přednesený Jánom Rusňákom
referát přednesený Janem Rusňákem
referát přednesený Jánem Rusňákem
(návod k užívání slovenských osobních jmen v češtině)
stal sa redaktorom Slovenských pohľadov stal se redaktorem Slovenských pohľadov
stal se redaktorem Slovenských pohledů
stal se redaktorem Slovenských pohľadov
(návod k užívání názvů slovenských tvůrčích děl v češtině)
kostol sv. Juraja a sv. Margity kostel sv. Juraja a sv. Margity kostel sv. Jiří a sv. Markéty
(je třeba používat správné ekvivalenty slovenských jmen)

Při revizi wikikódu zakládaného článku věnujte prosím pozornost mj. následujícím bodům:

  • Po založení nového článku nezapomeňte tento navázat na existující položku na Wikidatech. Nejsnáze to provedete kliknutím na odkaz „Přidat odkazy“ v části „V jiných jazycích“ v levém menu a zadáním kódu zdrojového jazyka a názvu zdrojového článku. Nástroj toto zatím nečiní automaticky za vás.
  • Vhodným způsobem opravte všechny šablony, které se v zakládaném článku nezobrazují nebo zobrazují špatně. K častým příkladům patří citační šablony, které prozatím tento nástroj automaticky nepřevádí.
  • Dbejte na správné pořadí závěrečných sekcí, slovenský úzus se totiž liší od českého doporučení. Pořadí na české Wikipedii je: nepovinný nadpis Odkazy → Poznámky – Reference – Literatura – Související články – Externí odkazy.
  • Při výběru zdrojového článku z cizí Wikipedie pro překlad prosím zběžně zkontrolujte, zda při jeho tvorbě nemohlo dojít k porušení autorských práv. Praxe ukazuje, že zejména u starších článků na Slovenské Wikipedii je vhodné pomocí internetového vyhledávače zkontrolovat, že se nejedná o nelegálně zkopírovaný text. Taktéž je dobré zkontrolovat eventuální přítomnost šablon upozorňujících na dosud neurčitý autorskoprávní stav článku (např. šablona MUSAV u článků o matematicích a fyzicích).

KomentářeEditovat

Autorem překládacího nástroje je Marek Blahuš (Blahma). Své komentáře k fungování tohoto nástroje a návrhy na vylepšení můžete psát na diskuzní stránku.

Vyhledávací nástrojEditovat

Pro usnadnění vyhledávání článků, které dosud existují pouze v jednom z jazyků, je přispěvatelům České a Slovenské Wikipedie od 7. ledna 2014 k dispozici vyhledávací nástroj, který umožňuje vyhledat články vhodné k překladu (tedy bez ekvivalentu v druhém jazyce) mezi články v určité kategorii, články používajícími určitou šablonu nebo články nacházejícími se na do programu vloženém seznamu článků. Lze tak snadno najít např. všechny do češtiny dosud nepřeložené články o slovenských spisovatelích (kategorie Slovenskí spisovatelia) či o slovenských obcích (infobox Infobox Slovenská obec) nebo třeba do slovenštiny přeložitelné české články na téma Esperanto (kategorie Esperanto s češtinou jako zdrojovým a slovenštinou jako cílovým jazykem). Vyhledávací nástroj je dostupný prostřednictvím webového rozhraní zde.

Nově v beta verzi existuje i nástroj GapFinder, ten umí najít články z např. slovenské jazykové verze, které neexistují v české verzi.