Wikipedie:Kverulant

Wiki rules.svg
Úvahy, názory a podněty k zamyšlení

Text této stránky není pravidlem ani doporučením, a v tomto smyslu tudíž není závazný. Je to ale názor, který na určité aspekty fungování Wikipedie zastává jeden či více wikipedistů a předkládá ho ostatním jako podnět k zamyšlení.

 • Jste-li zastáncem tohoto názoru: Pokud budete někde diskutovat, neargumentujte touto stránkou, jako by šlo o pravidlo, ale užijte odkaz na ni k vysvětlení svých pohnutek. Nebojte se k názoru přihlásit na příslušném místě diskuse nebo na vlastní uživatelské stránce.
 • Jste-li oponentem tohoto názoru: Nevkládejte do této stránky své názory. Diskutovat můžete v diskusi, můžete založit názorovou stránku s konkurenčním podnětem k zamyšlení.

Respektujte, že jiný wikipedista může mít jiný názor než vy.


Kverulant je podle slovníkové definice notorický stěžovatel; stálý nespokojenec, člověk, který si neustále stěžuje, domáhá se svého skutečného nebo domnělého práva;[1][2] též sudič, svárlivý, nesnášenlivý člověk. Slovo kverulant se do mnoha evropských jazyků dostalo z latinského quaerere: ptát se, hledat.

Na rozdíl od jiných jevů, kverulantství není nijak specifické pro internetové diskuse nebo wiki. Přesto kverulant bývá zaměňován s fenoménem internetových diskusí, trollem. Je proto užitečné zdůraznit zásadní rozdíly. Zatímco troll se snaží vědomě a záměrně narušit schopnost Wikipedie sloužit svým čtenářům, kverulant naopak chápe svou činnost jako prospěšné upozorňování na zlořády, spravedlivou obhajobu vlastních a cizích práv. Zatímco trollování je mnohotvaré a podstatou tvůrčího trolla je vymýšlet nové a neotřelé způsoby, jak vyvolat rozvrat, kverulantství se projevuje prostě kverulováním, ve smyslu výše uvedené definice.

Typické způsoby chováníEditovat

Kverulant své stížnosti obvykle adresuje autoritám. Na Wikipedii autoritu mohou představovat správci, byrokraté, arbitrážní výbor, případně celá komunita. Mezi oblíbené stránky kverulanta proto patřívá Nástěnka správců, stránky arbitráží, Pod lípou a Žádost o komentář.

Různorodý může být obsah kverulantových stížností – dá se říci, že si stěžuje v podstatě na cokoli. Od „obecně špatného stavu Wikipedie“ a kritiky špatné atmosféry na ní panující, po jakoukoli drobnost, kterou se cítí ukřivděn. V případě nedostatku jiné potravy bere kverulant za své i věci jiných, například dohlíží na to, aby byla rigorózně dodržována práva zjevných trollů a vandalů a pod.

Reakce komunityEditovat

Kverulant obvykle neporušuje žádná formální pravidla, nebo se alespoň snaží je neporušovat. Jeho dlouhodobější činnost však zpravidla porušuje základní pravidlo všech sociálních skupin – „nebuďte vůl jak anděl“. Neustálé stížnosti začnou otravovat ty, na něž si kverulant stěžuje – zejména když stížnosti málokdy obsahují konstruktivní návod ke změně, která by kverulanta uspokojila. Druhou otrávenou skupinou jsou ti, kteří stížnosti musí neustále zkoumat a řešit. Ve zvláštním případě jsou obě tyto skupiny identické – příkladem může být kritika správců, kdy kverulant zároveň ostře kritizuje cokoli, co vnímá jako přehmat, zároveň vyžaduje jejich neustálou pozornost.

Dlouhodobě přestávají ostatní kverulanta poslouchat. Kverulant, frustrovaný tím, že jeho připomínky nikdo neposlouchá, snaží se projevovat hlasitěji. Volí ostřejší slova, stejnou kritiku vkládá na více míst, s vervou hledá jakékoli vyjádření, které naznačuje, že někdo jeho názory podporuje.

Druhou reakcí je snaha kverulanta prostě umlčet, v krajním případě například i blokováním. Protože Wikipedie neumožňuje blokovat podle pravidla „Nebuďte vůl jak anděl“, slouží – v podstatě jako záminka – různá jiná pravidla, aplikovaná často za hranicí jejich běžného použití. Pochopitelně, takové jednání kverulant vnímá tím víc jako pošlapávání práv a nespravedlnost.

Význam kverulantůEditovat

Kritika a stížnosti jsou přirozenou součástí života wiki a občas si stěžuje nebo kritizuje dění na wiki mnoho wikipedistů. Určení hranice mezi kritikou a kverulantstvím je otázkou sociálního citu.

Určitá míra kverulantství – jak v chování uživatele, tak celkově na wiki – může být užitečná. Kverulant může poskytovat cennou opozici, plnit funkci ďáblova advokáta, případně upozorňovat na různé drobné formální nedostatky. Existuje plynulý přechod mezi umanutým kverulantem a dobromyslným šťouralem.

Na druhou stranu kverulant doslova otravuje ty, na které si stěžuje, a kteří stížnosti musí řešit. Dalším negativním jevem je šíření blbé nálady, pokud podstatnou část stížností představují různé obecné odsudky.

Kverulant se také stává vítaným partnerem – nebo i nástrojem – škodlivějších typů uživatelů, např. trollů. Příkladem může být situace, kdy trolla, jednajícího zjevně ve zlém rozmaru, začne kverulant obhajovat, dbát na rigorózní dodržování trollových práv, a dodržování všech formálních postupů, které může Wikipedie nabídnout. Jinými častými partnery kverulanta mohou být uživatelé charakterizovatelní jako radikální reformátor nebo opoziční předák. Takovýto konglomerát uživatelů se pak vzájemně utvrzuje ve svých náhledech, a může fungovat jako motor neustávajících a rozsáhlých diskusí a hádek.

Test pro kverulantyEditovat

Pokud máte dojem, že ostatní vás mohou považovat za kverulanta, prvním krokem k nápravě je uvědomění si současného stavu. Zkuste si proto odpovědět na několik otázek

 • Jsem obětí mnoha drobných ústrků a nespravedlností?
 • Zůstávají moje dobře míněné rady nepochopeny a nebo ignorovány?
 • Představuje většinu mé činnosti kritika a poukazování na chyby?
 • Jsem terčem perzekuce mocných?
 • I přes mou snahu se situace spíše zhoršuje?

Pokud převažují kladné odpovědi, bohužel pravděpodobně jste na hranici nebo za hranicí kverulantství.

Jak nebýt kverulantemEditovat

Je to jednoduché – prostě jím stačí nebýt. Je vhodné si uvědomit, že kverulanti nejsou oblíbení, i pokud mají pravdu. A pokud posluchači stížností nabudou dojmu, že většinou nejsou odůvodněné, ignorují i ty oprávněné. Lze doporučit:

 • Drobná pochybení a příkoří přecházet s nadhledem.
 • Pokud už komentovat, tak dobromyslně, nikoli sžíravě.
 • Nebýt jedovatý.
 • Nepaušalizovat.
 • Tvořit přínosný obsah v hlavním jmenném prostoru – takto získané zásluhy jsou v očích wiki komunity schopné kompenzovat i výrazné úlety.

Nezisková organizace Kverulant.orgEditovat

Kverulant.org je česká obecně prospěšná společnost, která se zaměřuje na watchdoging, Byla založena v 23. července 2009. Jejím zakladatelem a ředitelem je Vojtěch Razima. Do roku 2014 vystupovala také pod názvem Acta non verba, tedy z latinského „Jednat, ne jenom mluvit“, což zůstalo deklarovaným základním principem činnosti organizace.[3]

PoznámkyEditovat

 1. kverulant [online]. ABZ.cz: slovník cizích slov [cit. 2019-05-14]. Dostupné online. 
 2. kverulant [online]. Internetová jazyková příručka [cit. 2019-05-14]. Dostupné online. 
 3. O KVERULANTOVI | kverulant.org [online]. 2020-07-20 [cit. 2021-06-03]. Dostupné online. (česky) 

Související článkyEditovat