Vrt je otvor válcovitého tvaru vyhloubený vrtáním v horninovém prostředí. Vrtání se povětšinou provádí pomocí specializovaných vrtných strojů (vrtných souprav). Převládajícím rozměrem je délka.

Základní části vrtu
Základní části vrtu

Základní části vrtu

editovat
 • čelba vrtu
 • dno vrtu
 • stěna vrtu
 • stvol vrtu (vnitřní prostor otvoru omezený stěnou vrtu)
 • ústí vrtu
 • osa vrtu

Dělení vrtů

editovat

podle směru hloubení

editovat
 • svislé
 • šikmé
 • horizontální
 • dovrchní

podle technologie vrtání

editovat
 • vrty jádrové
 • vrty vrtané na plnou čelbu

podle účelu

editovat
 • průzkumný vrt
 • strukturní vrt
 • hydrogeologický vrt
 • inženýrsko-geologický vrt
 • čerpací vrt nebo také odběrový
 • pozorovací vrt nebo též monitorovací
 • vtláčecí vrt
 • vsakovací vrt

podle způsobu otevření kolektoru

editovat
 • hydrogeologicky úplný vrt - vrt, který prochází celou mocností kolektoru
 • hydrogeologický neúplný vrt - vrt, který neotevírá celou mocnost kolektoru

podle hydraulické funkčnosti

editovat
 • vrt hydraulicky dokonalý - vrt, do něhož vstupuje voda bez dodatečných hydraulických odporů
 • vrt hydraulicky nedokonalý - vrt, s dodatečnými hydraulickými odpory (např. na plášti vrtu, výstroji apod.)

Obecně mohou být vrty nevystrojené (většinou průzkumné – např. pro inženýrsko-geologický průzkum základových poměrů staveb) nebo vystrojené (např. vrty pro jímání podzemní vody), tj. vybavené výstrojí zamezující zborcení vrtu, která zároveň umožňuje vybavit vrt dalším technickým vybavením jako je třeba čerpadlo.

Technologie vrtání vrtů

editovat

Vrty jsou vrtány (hloubeny) pomocí vrtných souprav celou řadou různých technologií. V současné době se používají především tyto způsoby vrtání vrtů:

 • rotačně-příklepové vrtání – jako výplachové medium se používá vzduch
 • rotační vrtání s přímým vodním výplachem – jako výplachové medium se používá upravený vodní výplach
 • rotační vrtání s nepřímým výplachem – jako výplachové medium se používá upravený vodní výplach
 • drapákové vrtání těžní lžící
 • nárazově-točivé vrtání na laně
 • jádrové vrtání
 • vrtání na šrot

Důvody budování vrtů

editovat

Příbuzná slova

editovat

Externí odkazy

editovat