Pilota

nosná konstrukce stavby

Pilota (z řečtiny) je nosná základová konstrukce stavby, řazená do skupiny hlubinných základů. Piloty se používají jako podpůrné základové konstrukce v málo únosných horninách pod plošné základy, které piloty podporují. Piloty se dělí podle druhu materiálu, podle způsobu statického působení, podle průřezu a podle způsobu provádění.

Piloty pro stavbu budov v HafenCity v Hamburku (2006)

V současnosti jsou nejpoužívanější vrtané velkoprůměrové betonové piloty.

Typy pilotEditovat

Rozdělení pilotEditovat

Dle příčného profiluEditovat

 • velkoprůměrové – větší než 0,6 m
 • maloprůměrové – menší než 0,6m
 • mikropiloty – menší než 0,2 m
 • kořenové piloty

Podle sklonuEditovat

 • svislé
 • šikmé

Podle způsobu přenosu zatíženíEditovat

 • opřená pilota – přenos zatížení patou do únosného podloží. Nulový moment v patě piloty.
 • plovoucí – přenos zatížení třením na plášti piloty
 • vetknuté – zavrtané hlouběji do skalního podloží, přenos normálové síly patou, přenos momentu třením mezi pláštěm a skalním podložím

Podle způsobu namáháníEditovat

 • tlačené – namáhání tlakem
 • tahové – přenášejí zatížení do zeminy pláštěm, případně dolním rozšířeným pláštěm
 • ohýbané – přenášejí zatížení vodorovné i šikmé
 • vzpěrný tlak – tvoří součást vysokého základu zatíženého tlakem

Podle materiáluEditovat

 • dřevěné
 • ocelové
 • betonové monolitické
 • železobetonové monolitické
 • z předpjatého betonu
 • prefabrikované

Podle způsobu prováděníEditovat

 • vháněné (beraněné)
 • vrtané
 • šroubované
 • vibrované

Piloty se mohou provádět jako osamělé nebo skupinové.

OdkazyEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat