Vláknový beton, vláknobeton (anglicky fiber concrete, německy Faserbeton), případně drátkobeton při použití ocelových drátků, je relativně nový kompozitní materiál, speciální beton, při jehož výrobě se do směsi přidávají textilní nebo kovová vlákna, která se při míchání rovnoměrně rozptýlí a působí jako rozptýlená výztuž.[1][2] V odborné literatuře je často nazýván beton s rozptýlenou výztuží.[3][4]

Ocelová vlákna na výztuž betonu

Vlastnosti vláknového betonu

editovat
 
Distanční vložka z vláknobetonu (vpravo dole)

Požadavky na složení a vlastnosti betonu obecně (tj. včetně vláknobetonu) jsou dány normou ČSN EN 206+A2.[5] Pro vláknobeton speciálně je potom vydána prozatimní norma ČSN P 73 2450, která přesněji definuje pojem vláknobeton, třídy vláknobetonu, mezní hodnoty jeho složení, požadované vlastnosti a způsoby jejich ověřování.[6] Požadavky na vlákna do betonu definuje ČSN EN 14889 (část 1 pro ocelové drátky a část 2 pro polymerová vlákna).[7][8]

Některé fyzikální vlastnosti v závislosti na druhu použitých vláken:[zdroj?]

Výztuž Délka
mm.

mm
Podíl
kg/m3
E-modul
N/mm2
ocel 20–60 0,2–0,3 20–80 210 000
polypropylen (PP) 10–40 0,01–1,5 0,5–20 4 200
sklo 10–25 0,01–0,03 0,5–2 73 000

Hlavní výhodou vláknobetonu je vyšší houževnatost, zachovává si soudržnost i při částečném poškození. Ke vzniku prvních trhlin dochází při srovnatelném zatížení jako u prostého betonu. Při dalším zatěžování se však prostý beton poruší, zatímco vlákny vyztužený beton si zachová soudržnost.[9]

Vláknový beton má i při použití organických vláken lepší odolnost proti požáru oproti betonu bez vláken.[10]

Historie

editovat

Vláknobeton je relativně nový materiál, přestože princip vylepšování křehkého materiálu pomocí vláken je znám už od starověku (hliněné cihly vyztužené slámou) a vláknocement je používán více než sto let. První drátkobeton se objevil počátkem 60. let 20. století. Navazující výzkum vláknových betonů byl motivován předpokladem plného využití pozitivních vlastností jak vláken tak cementového tmelu. Předpokládalo se, že vláknobeton bude pevnější i houževnatější než prostý beton nebo železobeton a že bude možno vynechat výztuž v železobetonu, což by výrazně zrychlilo, zjednodušilo a zlevnilo výrobu. Očekávalo se, že z vláknobetonu bude možno tvořit složité a tenkostěnné konstrukce, které z klasického železobetonu vytvořit nelze. Dalším směrem úvah byla možnost využití odpadních přírodních vláken.[9] Výzkum drátkobetonu v bývalém Československu probíhal od 60. let 20. století.[11]

V roce 2020 bylo použití drátkobetonu na výrobu průmyslových podlah a stříkaného ostění tunelů považováno za "tradiční". Díky vývoji nových vláknitých materiálů a pokračujícímu výzkumu se možnosti využití vláknobetonu postupně rozšiřují.[11]

Způsoby výroby

editovat

Zpevnění s ocelovými vlákny

editovat
 
Výztuž betonu ze dvou tkaných rohoží provázaných drátem

Vlákna, vlastně drátky, se zhotovují frézováním, ražením nebo ze svinutého drátu. Jako výztuž se začala prakticky používat v 70. letech 20. století.[12]

Zpevnění textilními vlákny

editovat

Beton s výztuží z textilních vláken se vyrábí jen z písku se zrnky asi do 2 mm v průměru a z cementu s vysokou přilnavostí. Matrice musí být chemicky kompatibilní s použitými vlákny, jejichž povrch se k tomu účelu často speciálně upravuje (laminování, šlichotování). Na začátku 21. století se vyztužený beton běžně vyráběl s obsahem 5 % vláken. Ostatní komponenty: 40 % písku, 24 % vody, 17 % cementu, 13 % pucolánu, 1 % plastifikátorů[13]

Z textilních vláken se dosud nejlépe osvědčila vlákna z AR sklax[14] a uhlíková vlákna.[15]

x AR sklo (alkali resistant glass) obsahuje vedle cca 60 % křemíku: 14,3 % oxidu sodného, 10,2 % oxidu zirkoničitého a 6,5 % oxidu titaničitého[13]

Výhoda obou druhů vláken je zejména v tom, že stabilita betonu je pět až šestkrát vyšší než u betonu zpevněného ocelovými dráty, výztuž nerezaví, beton je trvanlivý. Jako výztuž se dají tato vlákna použít ve formě filamentu, rovingu, sekaná a jako plošné textilie v mnoha variantách. [16]

Ekonomika použití vláknové výztuže (v roce 2004):[17]

Ukazatel Fyzikální hodnoty výztuže Cena v € / kg
Druh jemnost (tex) hmotnost (g/m2) náklady (v tržních cenách) akceptovaná prodej. cena
ocel s vysokou pevností ? 1500 2,25 3,00-3,40
AR sklo 2500 500 2,00 2,25-4,50
AR sklo šlichtované 2500 500 4,50 2,25-4,50
uhlík 1700 320 7,80 6,75-11,50
uhlík laminovaný 1700 320 11,60 6,75-11,50
aramid 1288 260 17,25 13,00-14,00
aramid laminovaný 1288 260 22,50 13,00–14,00

Jak ukazuje tabulka, byly jen výztuže z AR skla a z uhlíku (bez dodatečné laminace) zcela rentabilní. Např. výroba betonu s výztuží z aramidových vláken se nevyplácela.

Zpevnění vlákny s konvenční pevností

editovat

Asi od začátku 60. let 20. století se prováděly první pokusy s použitím polymerních vláken s průměrnou pevností (polypropylen, polyamid a pod) ke zpevnění betonu. Pevnost v ohybu (praskání) u betonu zpevněného konvenčními polymerními vlákny však dosahuje pouze 25 MPa, zatímco cement vyztužený vlákny z oceli nebo z RA skla, uhlíku apod. vykazuje pevnost kolem 50 MPa. Další nedostatky výztuhy konvenčními vlákny : U betonu vznikají často hluboké trhliny a deformace z rozteklých míst.[17] [18]

Použití vláknobetonu

editovat
 
Most z vláknobetonu v Oschatzu

Možnosti použití vláknobetonu:

Použití Druh výztuže
ocel PP sklo
zamezení trhlin ano ano ano
základy ano ano ano
podlahy ano ano ano
sloupy a opěry ano ne event.
stropy ano ne ne
stříkaný beton ano event. ne
 
Lávka z betonu zpevněného uhlíkovými vlákny

Prefabrikáty (např. na betonové fasády) se dají vyrábět poměrně levně v tloušťkách od 20 mm, dají se snadno barvit, leštit apod. Velikost sériově vyráběných elementů je omezena na 2,4 x 1,2 m. Z vláknobetonu se zhotovují také např. roury, segmenty, hotové garáže atd.

Mosty z vláknového betonu se začaly stavět v prvních letech 21. století. Za nejstarší se považuje lávka z roku 2005 v saském Oschatzu. Dosud (v roce 2016) nejdelší most je asi stometrový nadchod okrouhlého tvaru pro chodce (a cyklisty) z roku 2010 v jihoněmeckém Albstadtu. Sestává ze šesti prefabrikátů se sedmi předpjatými příčnými trámy ve tvaru T.[13]

V roce 2015 byla v Albstadtu postavena 3 metry široká lávka z betonu zpevněného rohoží z uhlíkových filamentů (síť s otvory 38 mm). Betonový blok o váze 14 tun má rozpětí 15,5 metrů a nosnost až 10 tun.[19]

Reference

editovat
 1. SVOBODA, Luboš, a kolektiv. Stavební hmoty [online]. 3.. vyd. Praha: Luboš Svoboda, 2013 [cit. 2024-04-06]. S. 494. Dostupné online. ISBN 978-80-260-4972-2. 
 2. Vláknobeton. www.ebeton.cz [online]. Svaz výrobců betonu ČR, 2021-08-10 [cit. 2024-04-08]. Dostupné online. 
 3. Beton s rozptýlenou výztuží. Bytovérekonstrukce.cz [online]. Bytovérekonstrukce.cz, 2014-02-11 [cit. 2024-04-08]. Dostupné online. 
 4. PLOCHÝ, Ondřej. Lehké betony s rozptýlenou výztuží. Brno, 2016. bakalářská. VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce prof. Ing. Rudolf Hela, CSc.. Dostupné online.
 5. ČSN EN 206+A2 (732403) Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. www.technicke-normy-csn.cz [online]. Technorm print, 2021-10 [cit. 2024-04-08]. Dostupné online. 
 6. ČSN P 732450 (73 2450): Vláknobeton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda.. www.ceske-normy.cz [online]. Normservis, 2015-06 [cit. 2024-04-08]. Dostupné online. 
 7. ČSN EN 14889-1 (723434) - Vlákna do betonu - Část 1: Ocelová vlákna - Definice, specifikace a shoda. www.technicke-normy-csn.cz [online]. TECHNOR print, 2007-05 [cit. 2024-04-08]. Dostupné online. 
 8. ČSN EN 14889-2 (723434) - Vlákna do betonu - Část 2: Polymerová vlákna - Definice, specifikace a shoda. www.technicke-normy-csn.cz [online]. TECHNOR print, 2007-05 [cit. 2024-04-08]. Dostupné online. 
 9. a b BARTOS, Peter J. M. Vláknobeton. www.ebeton.cz [online]. Svaz výrobců betonu ČR, 2012-12-14 [cit. 2024-04-08]. Dostupné online. 
 10. KLOBÁSA, Jan; SEDLMAJER, Martin; HELA, Rudolf. Vliv organických vláken na požární odolnost betonu. www.ebeton.cz [online]. Svaz výrobců betonu ČR, 2023-03-14 [cit. 2024-04-08]. Dostupné online. 
 11. a b BROUKALOVÁ, Iva. Ozvěny Workshopu Fibre Concrete 2019. www.ebeton.cz [online]. Svaz výrobců betonu ČR, 2020-04-15 [cit. 2024-04-08]. Dostupné online. 
 12. Stahlbeton [online]. Beton, 2021 [cit. 2021-07-16]. Dostupné online. (německy) 
 13. a b c Cherif: Textile Materials for Lightweight Constructions, Springer 2016, ISBN 978-3-662-46341-3, str. 626-685
 14. Glasfasermodifizierter Beton und Glasfaserbeton [online]. Beton, 2021 [cit. 2021-07-16]. Dostupné online. (německy) 
 15. Faserbetone [online]. Beton, 2021 [cit. 2021-07-16]. Dostupné online. (německy) 
 16. Carbon concrete [online]. Allplan, 2021 [cit. 2021-07-16]. Dostupné online. (anglicky) 
 17. a b Textile Reinforced Cement Composites [online]. University of Michigan, 2010 [cit. 2021-07-16]. Dostupné online. (anglicky) 
 18. Flexural Behavior of Composite Concrete Slabs Made with Steel and Polypropylene Fibers [online]. MDPI, 2020-08-15 [cit. 2021-07-16]. Dostupné online. (anglicky) 
 19. Zukunftsweisende stahlfreie Fußgängerbrücke aus Carbonbeton [online]. RWTF Aachen, 2016 [cit. 2023-07-03]. Dostupné online. (německy) 

Literatura

editovat
 • DENNINGER, Fabia. Lexikon Technische Textilien. Frankfurt/Main: Deutscher Fachverlag, 2009. 504 s. ISBN 978-3-86641-093-0. S. 115. 

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat