Velký trek

Velký trek (afrikánsky Die Groot Trek) byla ve 30. a 40. letech 19. století hromadná migrace části Búrů z Kapské kolonie do vnitrozemí na východ a severovýchod Jižní Afriky, vyvolaná britskou diskriminační politikou v Kapsku.

Migranti - voortrekkeři - se rekrutovali původem z řad západoevropských zemí, převážně z Nizozemska, severozápadního Německa a francouzských Hugenotů. Velký trek vedl k založení búrských republik, Oranžského svobodného státu, Transvaalu a Natalie, později Brity anektované ke svému panství jako kolonii Natal.