Vasuové

skupina božstev

Vasuové (sanskrtsky Vásavah) jsou skupina védských a hinduistických božstev tvořících družiny Indry, později Agniho. Často jsou vzýváni jako pomocníci a dárci hmotných statků, ale jejich konkrétní funkce a povaha je nejasná.

Vůdce Vasuů Agni na miniatuře z 18. století

Tradičně je mezi Vasuje řazeno osm božstev. V Brhadáranjakópanišadu to jsou následující:

 • Agni „oheň“
 • Prthiví „země“
 • Váju „vítr“
 • Antarikša - „prostor“
 • Áditja „potomek Aditi“ - obvyklé jméno slunečního boha Súrji
 • Djaus „nebe“
 • Sóma – bůh měsíce a stejnojmenného opojného nápoje
 • Nakstrani „hvězdy“

V Máhábharatě této osmě odpovídají následující božstva:

Tradiční počet osmi božstev vedl k užívání slova vasu pro osmičku v indické aritmetice, astonomii a astrologii. Někdy je však uváděno že jejich počet dosahuje 333.[2]

Výklad editovat

Jejich jméno vychází ze sanskrtského „dobrý, dobrotivý“. Vychází z chápání bohů jako dárců dobrých věcí, o takové chování jsou konstantě žádáni v modlitbách. Tak je Indra nazýván také vasudá, dátá vásu „dárce dobrého“, dátá vásúnaam „dárce dobrých věcí“, a stejnými nebo podobnými tituly jsou označováni Agni, Prthiví a Arjaman. Mimo védský kontext se podobná jména a tituly bohů objevují v mnoha indoevropských mytologiích:[3]

Jaan Puhvel považuje Vasuje za božstva stojící jednou nohou na zemi a druhou v „kosmičtějších sférách“. Jejich jméno má doslova znamenat „statky, bohatství“ a nepřímo „dárce dobrých věcí“, jako hlavní význam slovní kořene vas- považuje „zářit, vyzařovat“ z čehož je sémanticky odvozen význam „být dobrý, dobrotivý“. Z nejasných důvodů ztotožňuje Vasuje s Ašviny, božskými dvojčaty-jezdci a ochránci před nebezpečím.[4] Vasuové se starají o světský blahobyt, což však nezahrnuje pouze materiální přepych, ale také o zdraví, krásu a harmonický pohlavní a manželský život.[5]

Odkazy editovat

Reference editovat

 1. http://www.hinduwebsite.com/hinduism/concepts/vasus.asp
 2. FILIPSKÝ, Jan. Encyklopedie indické mytologie. Praha: Libri, 1998. ISBN 80-85983-52-4. S. 196. 
 3. WEST, Martin Litchfield. Indo-European Poetry and Myth. New York: Oxford University Press, 2007. Dostupné online. ISBN 978-0-19-928075-9. S. 132. 
 4. PUHVEL, Jaan. Srovnávací mytologie. Praha: Lidové noviny, 1997. ISBN 80-7106-177-8. S. 77. 
 5. PUHVEL, Jaan. Srovnávací mytologie. Praha: Lidové noviny, 1997. ISBN 80-7106-177-8. S. 78.