Vědecko-výzkumné pracoviště AVU

Vědecko–výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze (VVP AVU) je centrem základního vědeckého výzkumu, zpracování pramenné dokumentace, kritického zhodnocení a reinterpretace českého výtvarného umění po roce 1945 až do současnosti, se zaměřením na interdisciplinární přesahy.

Bylo založeno v roce 1997 díky podpoře MŠMT ČR na posílení vědy a výzkumu na vysokých školách. Od svého vzniku provádí komplexně vedený vědecký výzkum českého poválečného a současného umění, zaměřený zejména na základní prameny, jejich shromažďování a následnou kritickou analýzu. Cílem VVP AVU je přispět nejen k rozvoji poznání lokálního vývoje dějin výtvarného umění, ale také k jeho uvedení do širších mezinárodních souvislostí.

Kontinuálně na VVP AVU vzniká dokumentační centrum s archivem textového a vizuálního materiálu. On–line přístupná je bibliobáze – databáze bibliografických údajů k českému umění a projekt i-datum - databáze současného umění.

VýzkumEditovat

DatabázeEditovat

  • bibliobáze - databáze bibliografických údajů k českému umění obsahuje anotované záznamy o knihách, katalozích, výstavách, článcích, sbornících i nepublikovaných textech týkajících se českého moderního a současného s interdisciplinárními přesahy.
  • i-datum - databáze současného umění, která prostředkuje elementární údaje českého umění od 80. do současnosti a slouží jako paralelní platforma výzkumu VVP AVU; zapojeno do projektu european-ART.NET.

Publikační činnostEditovat

 
Schéma české umění 1935-1995

Metody a výsledky vědecké práce jsou zveřejňovány především v podobě teoreticko–textových materiálů vztahujících se k dějinám českého moderního a současného umění. K hlavním výstupům patří především souborná antologie textů České umění 1938-1989 / programy, kritické texty, dokumenty (Academia Praha 2001), v návaznosti vznikl i cizojazyčný výběr Utopien & Konflikte. Dokumente und Manifeste zur Tschechischen Kunst 1938-1989 (Hatje Cantz 2007).

K těmto publikacím bylo vytvořeno i grafické schéma českého umění tohoto období:

VVP AVU vydává periodikum Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny

Další publikace viz zde.

Mezinárodní spolupráceEditovat

  • vektor.at – projekt evropských archivů současného umění
  • gravitation.at – mezioborové fórum s tématem „gravitace / beztíže“
  • european-ART.NET – největší evropský datapool současného umění

ReferenceEditovat

Externí odkazyEditovat