Válečný hrob

místo pohřbení vojáků zemřelých za války

Válečný hrob je místo, kde jsou pohřbeni příslušníci ozbrojených sil nebo civilisté, kteří zahynuli při vojenské operaci. Pojem nezahrnuje jenom hroby, ale například i lodi potopené během války, vojenská letadla zřícená do vody (zejména pokud v nich zůstala posádka) a podobně. Stejně tak mohou být ve válečném hrobě vojáci, kteří nezemřeli během boje, ale zahynuli na jeho následky (například v Krymské válce zahynulo více vojáků na nemoci, než na následek akcí nepřítele).

Válečný hrob ve Francii (1944) - německý nápis zní "Neznámý anglický voják".

Větší celky válečných hrobů se běžně označují jako vojenské hřbitovy.

Definice v zákoně editovat

Zákon č. 122/2004 Sb. definuje válečný hrob jako místo, kde jsou pohřbeny ostatky osob, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, anebo ostatky osob, které zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo vojenské operaci v době války. Válečným hrobem je i pietní místo, kterým se rozumí pamětní deska, pomník, památník nebo obdobný symbol připomínající válečné události a jejich oběti.

Ministerstvo obrany České republiky, Centrální evidence válečných hrobů

Evidence editovat

Údaje o válečných hrobech, které se nacházejí na území České republiky shromažďují a aktualizují v rámci svého správního obvodu obecní úřady s rozšířenou působností. Tyto úřady jsou odpovědné za jejich úplnost a aktuálnost. Údaje o českých válečných hrobech v zahraničí obdobným způsobem shromažďuje Ministerstvo obrany.

Ministerstvo obrany České republiky, Centrální evidence válečných hrobů

Související články editovat

Externí odkazy editovat