Usměrňování zlomku

Usměrňování zlomku je matematický postup, jehož cílem je odstranění odmocniny nebo výrazu (obsahující odmocniny) ze jmenovatele zlomku při zachování jeho hodnoty.

Princip usměrnění editovat

Usměrnění se provádí rozšířením zlomku o vhodný výraz, tj. vynásobením čitatele i jmenovatele shodným výrazem (odmocninou nebo výrazem s odmocninou). Vychází z faktu:

  •  
  •  [1]

Částečné odmocnění editovat

Částečné odmocňování je zmenšení čísla pod odmocninou. Číslo pod odmocninou se rozloží na součin dvou čísel (odmocnina z daného čísla musí být vždy celé číslo). Pokud není, pokračujeme v rozkladu až na součin prvočísel. Platí:  ; pro všechna a patřící do oboru reálných čísel.[2]

Příklady:

 

  ; pak je třeba zlomek usměrnit viz příklad1

Příklady editovat

Příklad 1 – odmocnina ve jmenovateli editovat

Usměrnění zlomku  :

Řešení:  

Příklad 2 – číselný výraz ve jmenovateli editovat

Usměrnění zlomku  :

Je použit vzorec  ; kde   při řešení:

Řešení:  

Poznámka: Výsledek lze ve tvaru součinu použít k dalším matematickým operacím. Jedná-li se o výsledek, pak je třeba upravit číselný výraz roznásobením.[3]

Příklad 3 – vyšší odmocniny editovat

Usměrnění zlomku (lomeného výrazu):   :

Řešení:   ; použity operace s reálným mocnitelem   viz mocnina

Příklad 4 – lomený výraz editovat

Usměrnění algebraického výrazu  :

Řešení je obdobné, jako v předchozím případě:

 

Při úpravě lomeného výrazu musí být splněny podmínky, kdy je výraz definován (např. zde nesmí být  , což platí v oboru reálných čísel.

Příklad 5 – komplexní čísla editovat

Usměrnění resp. dělení komplexním číslem:  :

Řešení:  [4]

Reference editovat

  1. VOJÁČEK, Jakub. Matematika pro každého. maths.cz [online]. 2008 [cit. 2021-03-07]. Kategorie Výrazy- Usměrňování zlomků. 
  2. ČERMÁK, Pavel. Odmaturuj z matematiky. Vyd. 2., (opr.). vyd. Brno: Didaktis, 2003. 208 s. Dostupné online. ISBN 80-86285-97-9, ISBN 978-80-86285-97-9. OCLC 53261459 
  3. Jak usměrnit (upravit) zlomek s odmocninou ve jmenovateli – e-Matematika.cz. www.e-matematika.cz [online]. [cit. 2021-03-07]. Dostupné online. 
  4. KREJCOVÁ, Jana. Komplexní čísla [online]. [cit. 2021-03-07]. Dostupné online. Dostupné také na: [1]. 

Související články editovat