Ulita

schránka plžů

Ulita je schránka plžů. Je většinou spirálně vinutá.

ulita suchozemského plže – zemounek lesklý Zonitoides nitidus – je pravotočivá.
nahoře: poloha vrcholová
uprostřed: poloha základní
dole: poloha píštělová

Plži, kteří nemají ulitu, se nazývají nazí plži.

Levotočivá a pravotočivá ulita editovat

 
Levotočivá (obrázek vlevo) a pravotočivá (obrázek vpravo) ulita vyhynulého plže Neptunea angulata.

Ulity, které jsou spirálně vinuté, lze podle pozice ústí v základní poloze (vrchol směřuje nahoru, ústí k pozorovateli) rozlišit na levotočivé a pravotočivé.

Většina druhů plžů má ulitu pravotočivou, menší počet druhů má ulitu levotočivou. Vždy záleží na konkrétním druhu. Existuje však několik druhů, u kterých se vyskytují jedinci pravotočiví či levotočiví stejně často, např. Amphidromus perversus.[1]

U druhů čeledi okružákovití jsou ulity zpoštělé (planispirální), některé mají vnořený vrchol, atd. a tak nelze pouze podle ulity rozlišit levotočivost či pravotočivost. Anatomicky bylo zjištěno, že okružákovití jsou levotočiví.

U druhů, které mají normálně ulitu pravotočivou, se může velmi výjimečně vyskytnout jedinec, který má ulitu levotočivou. Takové levotočivé ulity jsou pak vyhledávány sběrateli jako sběratelské rarity.

Termíny ulit editovat

 • embryonální ulitka (protokoncha, protoconcha) – první část ulity (u plžů) nebo schránky (u hlavonožců) na jejím vrcholu, často s odlišnou strukturou.
 • heterostrofní ulita – ulita, kdy se tvarově nebo strukturou odlišují první (larvální) závity od ostatních závitů.

Typy tvarů ulit editovat

Existuje mnoho tvarů ulit, které jsou označovány různými názvy. Některé ulity však přesto nelze přesně zařadit k těmto názvům typických tvarů, protože mohou být přechodného tvaru nebo úplně nepravidelného tvaru.

Podle překrývání závitů
 • ulita evolutní = ??? ulita, kdy se závity dotýkají. Evolutní schránka = schránka se širokou píštělí, schránka volně vinutá (závity se nedotýkají) [zdroj?]
 • ulita konvolutní = ulita, kdy se závity překrývají.
 • ulita involutní – ulita plžů, kdy koncový závit překrývá všechny ostatní, píštěl je více či méně redukovaná, např. zavinutcovití.
Podle vinutí závitů
 • orthostylní ulita nebo orthostylní cívka má vinutí slabé nebo rovné a není možný průhled odspodu až do vrcholu ulity. Většina našich plžů. Opakem je cívka strofostylní.
 • strofostylní ulita nebo strofostylní cívka má vinutí tak značné, že je možný průhled odspodu až do vrcholu ulity. Např. slimáčnice průhledná, plovatka bahenní, …
Podle celkového tvaru[2]
 • „ve tvaru štítu“ (německy: schildförmig) – např. člunicovití
 • „ve tvaru čepice“ (německy: mützenförmig) – např. kamomil říční (Ancylus fluviatilis)
 • ulita planispirální (diskoidální) (německy: scheibenförmig) = tvar ulity, kdy šířka výrazně přesahuje výšku ulity, např. okružákovití.
 • valvatoid – např. točenka (Valvata)
 • německy: halbeiförmig – např. zubovcovití (Neritidae)
 • kulovitá (německy: kugelig) – např. hlemýžď zahradní
 • kulovitá nafouknutá (německy: kugelig aufgeblassen) – např. uchatka nadmutá (Radix auricularia)
 • kuželovitá kónická (německy: konisch) – např. Emmericiidae
 • turbiniformní – podobného tvaru jako kuželovitá, avšak s výrazně větším ústím
 • oválná, vejčitá (německy: eiförmig) – např. vývěrka (Belgrandiella)
 • válcovitá (německy: walzenförmig)
 • ulita kuželovitá (německy: kegelförmig) – ulita nízce kuželovitá (trochiformní) mívá menší počet závitů než věžovitá ulita. Patří mezi nejprimitivnější typy ulit.
 • ulita věžovitá (německy: turmförmig, případně také nadelförmig). Např. Někdy je piskořka hrbolkovitá (Melanoides tuberculatus) uváděna jako turmförmig a jindy jako nadelförmig. Pokud se rozlišují tyto termíny, pak:
  • turmförmig má např. Bythiospeum
  • ulita věžovitá (turriformní) (německy: nadelförmig) = vysoká, špičatá ulita, např. piskořka hrbolkovitá.
 • ulita vřetenovitá (fusiformní) – tvar ulity, kdy koncový závit je vzhledem ke kotouči velmi vysoký.
 • ulita vřetenovitá zkrácená – tvar ulity, kdy je kotouč malý a ústí zaujímá většinu výšku ulity.

Příklady tvarů některých ulit editovat

Odkazy editovat

Reference editovat

 1. Amphidromus perversus (Linnaeus, 1758)
 2. Glöer P. Die Süsswassergastropoden Nord- und Mitteleuropas. - Conchbooks, 2. Aufgabe.

Externí odkazy editovat