Schránka je pevný, většinou vápenatý obal některých živočichů, například měkkýšů, korálů a dalších živočichů.

Ulita mořského plže Cypraecassis rufa
Lastura mořského mlže Callista brevisiphonata
Mořský korál
Další významy jsou uvedeny na stránce Schránka (rozcestník).

Schránka měkkýšů editovat

Podrobnější informace naleznete v článcích ulita a lastura.

U měkkýšů rozlišujeme ulitu, která je typická pro plže, a lasturu, která se vyskytuje u mlžů.

Vrstvy lastury editovat

Schránka měkkýšů se skládá ze tří vrstev, zvaných periostrakum, ostrakum a hypostrakum.

Periostrakum (řec. peri = na obvodě, ostrakum = šupiny) je pružná nejsvrchnější vrstva, jejíž součástí jsou někdy i chlupy. Periostrakum je z konchiolinu. Konchiolin je tvořen bílkovinami a chinonem. Někteří plži periostrakum nemají, např. plži z čeledí zavinutcovití (Cypraeidae), olivovití (Olividae) či ohnutkovití (Marginellidae).

Ostrakum je z kalcitu. Hypostrakum je vrstva typická pro mlže (hypo = pod) je z aragonitu (CaCO3). Vzniká takto (zjednodušeně):

CO2 (vydýchaný mlžem) + H2OH2CO3
H2CO3 + CaCO3 → Ca + H2 + 2CO32−

Hlavonožci editovat

Hlavonožci mají schránku většinou redukovanou na destičku (např. sépiová kost u sépie) nebo zcela překrytou pláštěm (např. u druhu Spirula spirula). Redukovaná schránka olihně obecné je tvořena pouze chitinem. Schránky samic argonautů jsou embryonální schránky. Pouze loděnky mají pravé vnější schránky.

Syntéza schránky editovat

Vápník z potravy je uskladňován v trávicí žláze. Odtud ho amébocyty jako fosforečnan vápenatý (Ca3(PO4)2) přenášejí do pláště. V plášti působením enzymu krystalizuje na kalcit (např. u slimáků), aragonit (u škeblí) nebo vaterit. Heliofilní plži mají někdy na povrchu bělavou až namodralou vrstvu z CaCO3 na ochranu před slunečním zářením. Někteří severoameričtí plzáci mají dokonce ještě ulitu.

Diagram chemických reakcí při utváření ulity
(upraveno podle Florkin & Sheer, 1972[1])
externí médium plášť mimoplášťová tekutina schránka
Ca2+ ↔ Ca2+ + CO32− ↔ Ca2+ + CO32− ↔ CaCO3 ↔ CaCO3
CaCO3
HCO3 ↔ HCO3 ↔ HCO3
protein → protein →
mukopolysacharidy → mukopolysacharidy →

Koráli editovat

Další živočichové editovat

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. FLORKIN, Marcel, ed. and SHEER, Bradley T., ed. Mollusca. New York: Academic Press, 1972, s. 105. Chemical zooology, vol. 7.

Literatura editovat

  • FLORKIN, Marcel, ed. and SHEER, Bradley T., ed. Mollusca. New York: Academic Press, 1972. 567 s. Chemical zooology, vol. 7.

Externí odkazy editovat