Otevřít hlavní menu

Uhličitan nikelnatý

chemická sloučenina

Uhličitan nikelnatý označuje jednu nebo více anorganických sloučenin obsahujících nikl a uhličitanový anion. Z průmyslového hlediska je nejdůležitější zásaditý uhličitan nikelnatý se vzorcem Ni4CO3(OH)6(H2O)4. V laboratoři je možné se setkat s NiCO3 a jeho hexahydrátem. Všechny jsou paramagnetické, mají zelenou barvu a obsahují nikelnaté kationty (Ni+2). Zásaditý uhličitan nikelnatý se používá při získávání niklu z rudy a nebo při galvanickém poniklování.

Uhličitan nikelnatý
Zásaditý uhličitan nikelnatý

Zásaditý uhličitan nikelnatý

Obecné
Systematický název Uhličitan nikelnatý
Sumární vzorec NiCO3
Vzhled zelený prášek
Identifikace
Registrační číslo CAS
Vlastnosti
Molární hmotnost 118.7023 g/mol
Teplota tání 205 °C ( rozkládá se )
Hustota 4,39 g/cm3
Rozpustnost ve vodě 0.0093 g/100ml
Bezpečnost
GHS07 – dráždivé látky
GHS07
GHS08 – látky nebezpečné pro zdraví
GHS08
Toxický
Toxický (T)
Nebezpečný pro životní prostředí
Nebezpečný pro životní prostředí (N)
Dráždivý
Dráždivý (Xi)
Zdraví škodlivý
Zdraví škodlivý (Xn)
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
2
0
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

ReakceEditovat

Uhličitan nikelnatý hydrolyzuje při kontaktu s vodnými roztoky kyselin na roztok obsahující [Ni(H2O)6]2+. Uvolňuje se voda a oxid uhličitý.

Žíháním se rozkládá na oxid nikelnatý a oxid uhličitý.

NiCO3 → NiO + CO2

Druh získaného oxidu záleží na druhu prekurzoru. Oxid získaný ze zásaditého uhličitanu nikelnatého je užitečný jako katalyzátor.

Zásaditý uhličitan nikelnatý může být získán reakcí roztoku síranu nikelnatého a uhličitanu sodného.

4 Ni2+ + CO32− + 6 OH + 4 H2O → Ni4CO3(OH)6(H2O)4

VyužitíEditovat

Využívá se v keramice a jako prekurzor katalyzátorů.

BezpečnostEditovat

Je nerozpustný ve vodě a je relativně toxický. Způsobuje podráždění při vdechnutí. Zabraňte prodloužené expozici, při delším působení na lidský organismus je karcinogenní a teratogenní.

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Nickel(II) carbonate na anglické Wikipedii.

Externí odkazyEditovat