Typologie (architektura)

Typologie v architektuře třídí stavby podle jejich účelu, a to zejména kvůli rozboru jejich dispozičního uspořádání. Analýza dispozic slouží jako jedna z pomůcek při navrhování nových staveb.

Dělení

editovat

Související kategorie

editovat

Literatura

editovat
  • Rozehnal, Bedřich; Typologie staveb II : skriptum VUT Brno; SNTL, Praha, 1957
  • Krasický, Antonín; Občanské stavby : stavby pro výchovu, vzdělání a kulturu; VUT, Brno, 1988
  • Neufert, Ernst; Navrhování staveb; Consultivnest, Praha, 1995
  • Fořtl, Karel; Občanské stavby - stavby zdravotnické; ČVUT, Praha, 1999