Turistická značená trasa 0202

Turistická značená trasa 0202 je červená značka Klubu českých turistů určená pro pěší turistiku vedená v okolí Plzně.

Údolí Klabavy pod železničním mostem na trati Chrást – Radnice
Libštejn

Průběh trasyEditovat

Trasa začíná v městské části Doubravka, směřuje severovýchodně podél trati, poté se stáčí k východu a stoupá na vrch Chlum (416 m n. m.). Pod vrchem Chlum prochází obcí Bukovec a dále vede na severovýchod do obce Chrást. Zde překonává řeku Klabavu, vede přes Smědčice a Sedlecko k pravému břehu Berounky, kde u Korečnického mlýna překračuje Korečnický potok. Poté kopíruje pravý břeh Berounky, prochází vsí Darová a vede stále na sever okolo tvrze Radná a hradu Libštejn až do obce Liblín. Zde se stáčí na východ, prochází obcí Bujesily a končí na rozcestníku u Rakolusk. Délka trasy je 36,5 km.

V chatové osadě pod Olešnou se potkává s trasou naučné stezky Olešenský potok.

km místo navazující, křižující a souběžné trasy
0 Plzeň–Doubravka (MHD)   3603   6624
0.5 Plzeň–Doubravka (U trati)   6624
1.5 Chlum (rozhl.)   3603
2.5 Plzeň–Bukovec (MHD)   3603
3 Plzeň–Bukovec (hradiště)
0.1 Holý vrch (vyhl.)
3.5 Zábělá (lesovna)
0.2 Zábělá (MHD)
4 Horní Zábělá (školka)   6680
5.5 Zadní hájovna
8 Chrást (u školy)   1406   9286
10 Smědčice
13 Sedlecko
14 Korečnický mlýn   3614
18 Darovanský dvůr
19 Darová (přívoz, pravý břeh)   6612
21 Velká Radná   6612
22 Nad Kaceřovským mlýnem
25 Pod Žkovem
28.5 Libštejn (zříc.)   3634
31 Liblín   1429   3604
34 Bujesily
36.5 U Rakolusk   0207

Externí odkazyEditovat