Turbookružní křižovatka

druh křižovatky
Schéma dopravního uspořádání na turbookružní křižovatce (typ „vejce“)
Dopravní značka upozorňující řidiče na turbookružní křižovatku
Příklad turbookružní křižovatky z Německa

Turbookružní křižovatka (TOK, nazývaná také spirálová či spirálovitá) je zvláštním typem okružní křižovatky (kruhového objezdu) – jedná se o takovou okružní křižovatku, která má 2 nebo více jízdních pruhů a jízdní pruhy na okružním pásu jsou uspořádány spirálovitě.[1] Tím je vyloučen výskyt průpletových úseků, což zlepšuje bezpečnost, kapacitu a plynulost provozu na takové okružní křižovatce.[2] Křižovatka je osazena dopravním značením usměrňujícím provoz na křižovatce a může být vybavena i fyzickými bariérami (např. obrubníky) oddělujícími jednotlivé jízdní pruhy.[2][1]

TypyEditovat

Mezi podtypy TOK patří:[1]

 • základní TOK
 • typ „vejce“ (pro jeden přímý dopravně významný směr)
 • typ „koleno“ (pro jeden lomený dopravně významný směr)
 • spirálovitá TOK (dva významně zatížené směry)
 • rotorová TOK (velké dopravní zatížení – 3 okružní jízdní pruhy)
 • typ „propnuté koleno“ – T křižovatka s větší intenzitou provozu v přímém směru
 • typ „hvězda“ – T křižovatka s rovnoměrnou intenzitou provozu ve všech 3 směrech

RozšířeníEditovat

První experimenty s turbookružními křižovatkami se objevily v 80. letech ve Spojeném království, odtud se rozšířily zejména do Německa, Nizozemska a Belgie; dále však i do Česka, Polska, Španělska, Slovinska či Maďarska.

V Česku se turbookružní křižovatky nacházejí mj. v Brně, Českých Budějovicích, Olomouci, Prostějově či Valašském Meziříčí – celkem se jedná asi o 10 realizací.[2][3] Ředitelství silnic a dálnic však plánuje výstavbu dalších v rámci plánovaných projektů.

TOK se navrhují zejména na dopravně významných komunikacích, případně u prstencovitých dálničních mimoúrovňových křižovatek.[1]

ProvozEditovat

TOK vyžaduje od řidičů, aby byli rozhodnuti, kam na křižovatce pojedou a podle toho se zařadili do příslušných jízdních pruhů. To vyžaduje i dobrou navigaci na dopravním značení před křižovatkou. TOK většinou neumožňují po křižovatce „kroužit“, některé neumožňují ani jet zpátky stejným směrem.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. a b c d http://www.apko.cz/public/downloaditem/Metodika%20pro%20navrhov%C3%A1n%C3%AD%20turbo-okru%C5%BEn%C3%ADch%20k%C5%99i%C5%BEovatek.pdf
 2. a b c http://www.silnice-zeleznice.cz/clanek/turbo-okruzni-krizovatky-v-ceske-republice
 3. https://www.valasskemezirici.cz/krizovatka-ve-valasskem-mezirici-ma-nove-dopravni-znaceni/d-35020

LiteraturaEditovat

 • ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat