Tuna měrného paliva

Tuna měrného paliva (tmp) je jednotka energie, používaná v energetice. Jednotka je používána především tam, kde se pracuje s velkými objemy reálných paliv o různé výhřevnosti, převážně ve střední Evropě.

Jednotka tmp nepatří do soustavy SI. Podle definice měrného paliva platí 1 tmp = 29,3076 GJ = 7 000 000 kcal = 8,141 MWh = 0,7 ekvivalentu tuny ropy (Ton of Oil Equivalent – TOE nebo toe).

TabulkaEditovat

Tabulka níže udává množství paliva a jeho ekvivalent v tunách měrného paliva.

Palivo tmp
1 000 kg LPG 1,60
1 000 kg benzínu 1,486
1 000 kg ropy 1,428
1 m3 oleje 1,224
1 000 m3 zemního plynu 1,083
1 000 kg černého uhlí 1,016
1 000 kg naftového koksu 1,000
1 000 kg koksu 0,97
1 000 kg hnědouhelných briket 0,657
1 000 m3 koksárenského plynu 0,57
1 000 m bahenního plynu 0,57
1 000 kg palivového dříví 0,500
1 000 kg paliva z komunálního odpadu (Refuse Derived Fuel – RDF) 0,375
1 000 kg hnědého uhlí 0,290
1 kg přírodního uranu (jaderné štěpení) 15
1 kg uranu-235 (jaderné štěpení) 2 700
1 kg (D + T) = He + n (jaderná fúze) 12 280
1 kg antihmoty 1 533 310
1 British thermal unit 0,000 000 035 997 5

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Steinkohleeinheit na německé Wikipedii.