Briketa je mechanicky zhutněný drobný hořlavý materiál. Může mít formu válečku o různém průměru, oválný tvar, může se jednat o kulovité těleso, kvádr či kostku. Tvar brikety je pro samotný proces spalování nepodstatný. Obvykle bývají ve formě briket slisovány hořlavé materiály, jako je uhelný prach nebo biomasa. Brikety slouží jako tuhé palivo a spalují se obvykle v kamnech či v kotelnách. Brikety z biomasy se stávají populárním ekologickým palivem. Proces samotné výroby se nazývá briketování.

Slaměné brikety

Výroba editovat

Dva nejběžnější způsoby výroby spalitelných briket jsou tyto:

 • Hydraulickým briketovacím lisem, tlakem razníku směrem proti komoře naplněné lisovaným materiálem. Jedná se o zhutnění tlakem, tedy pouze mechanické a využívá se zejména při lisování dřevní hmoty o vlhkosti do 12 %.
 • Šnekovým briketovacím lisem, tlakem šneku skrze předehřívanou komoru, ve které dochází k uvolňování přirozených pojiv z lisovaného materiálu. Tlakem šneku a následným zchladnutím brikety dochází k získání finální tvrdosti. Tento postup se osvědčuje zejména u slámy, sena a jiných stébelnatin.

Druhy briket editovat

 • dřevěné
 • slaměné
 • uhelné
 • kovové – litinové, železné, měděné, mosazné, hliníkové atd.
 • papírové, z drcených kartonů
 • polyuretanové
 • z energetických rostlin
 • z prachů z odsávání – textilní, papírové, MDF a jiné
 • z odpadů z výroby cigaret – cigaretové dutinky, tabákový prach
 • ze znehodnocených bankovek a cenných papírů

Odkazy editovat

Související články editovat

Externí odkazy editovat