Tukové tělísko je orgán složený především z tukové tkáně, typický pro hmyz. V lecčem je srovnatelný s játry obratlovců, ale hraje navíc významnou roli v imunitním systému tím, že vylučuje antimikrobiálně působící látky. Octomilka (Drosophila) má tukové tělísko v hlavě; zde zřejmě mimo jiné ovládá některé funkce mozku vázané na pohlaví octomilek.[1] K dalším významným funkcím patří zejména zásoba energie a její vydání v případě potřeby. Energie je zde ukládána v tukových buňkách (adipocytech) ve formě glykogenu a kapének triglyceridů (tuků). Tukové tělísko se uplatní zejména tehdy, když dochází k růstu, rozmnožování nebo se jedinec vyskytuje v období, kdy nepřijímá potravu.[2]

Reference editovat

  1. RÉDEI, George P. Encyclopedia of Genetics, Genomics, Proteomics, and Informatics. 3rd Edition. vyd. [s.l.]: Springer, 2008. ISBN 978-1-4020-6753-2. 
  2. ARRESE, Estela L, Jose L Soulages. Insect Fat Body: Energy, Metabolism, and Regulation. Annual Review of Entomology. 2009-09-02. Dostupné online [cit. 2009-11-12]. ISSN 1545-2948. DOI 10.1146/annurev-ento-112408-085356.