Triethylboritan

chemická sloučenina

Triethylboritan (Někdy též triethoxid boritý či nepříliš správně triethylester kyseliny borité), někdy zkráceno na TEB je bezbarvá organická kapalná látka se vzorcem B(OCH2CH3)3.

Triethylboritan
Vzorec

Vzorec

Obecné
Systematický název Triethylboritan
Ostatní názvy Triethoxid boritý; TEB; Triethylester kyseliny borité
Sumární vzorec C6H15BO3
Vzhled Bezbarvá kapalina
Identifikace
Registrační číslo CAS
Vlastnosti
Molární hmotnost 149,99 g/mol
Teplota tání −85 °C (188 K)
Teplota varu 118 °C (391 K)
Hustota 0,86 g/cm3
Rozpustnost ve vodě reaguje za vzniku CH3CH2OH a B(OH)3
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
rozpustný v ethanolu
Bezpečnost
GHS02 – hořlavé látky
GHS02
GHS07 – dráždivé látky
GHS07
GHS08 – látky nebezpečné pro zdraví
GHS08
[1]
Nebezpečí[1]
H-věty H225
P-věty P210 P233 P260
Teplota vznícení 11 °C
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

VýrobaEditovat

Tato látka se vyrábí reakcí kyseliny borité a ethanolu:
B(OH)3 + 3CH3CH2OH ⇌ B(OCH2CH3)3 + 3H2O
V neutrálním prostředí reakce neprobíhá a udržuje se rovnováha mezi oběma stranami rovnice. S klesajícím pH (v kyselém prostředí) stoupá množství TEB a vody, zatímco v zasaditém prostředí vzniká více kyseliny borité (popř. boritanu) a vody.
Při výrobě se tedy používá okyselení kyselinou sírovou, následně se vzniklé produkty destilují. Na rozdíl od trimethylboritanu triethylboritan má vyšší teplotu varu, než voda, proto se „oddestilovává“ voda a nezreagovaný ethanol, a následně se oddělí novou destilací TEB od kyseliny sírové a nezreagované kyseliny borité.

ReakceEditovat

 
Hoření trimethylboritanu.

TEB reaguje s vodou za vzniku ethanolu a kyseliny borité, proto musí být chráněn před vzdušnou vlhkostí. Reaguje také se zásadami, např. hydroxidem sodným, dle rovnice:
B(OCH2CH3)3 + 3NaOH → 3CH3CH2OH + B(ONa)3
Látka je značně hořlavá. Teplota vzplanutí je asi 11 °C, tato látka hoří díky boru zeleným plamenem, ale podstatně méně výrazně než trimethylboritan (v porovnání s tím je plamen TEB namodralý). V případě, že TEB je kontaminován TMB, dojde ke značnému zbarvení do zelena (při výrobě TEB z technického lihu je plamen zelený pro obsah methanolu a následně i TMB). Tohoto efektu se užívá při kvalitativní analýze přítomnosti methanolu v ethanolu.
Hoření probíhá dle rovnice:
4B(OCH2CH3)3 + 39O2 → 4B2O3 + 30H2O + 24CO2

ReferenceEditovat

  1. a b Triethyl borate. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [online]. PubChem [cit. 2021-05-23]. Dostupné online. (anglicky) 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat