tRNA

druh RNA v buňce podílející se na proteosyntéze
(přesměrováno z Transferová RNA)

tRNA neboli transferová RNA je druh RNA v buňce, která se podílí na proteosyntéze tím, že připojuje specifickou aminokyselinu do rostoucího polypeptidového řetězce při translaci. Tím dochází k překladu sekvence nukleotidů v nukleových kyselinách do sekvence aminokyselin v proteinech. Každá aminokyselina má minimálně jednu tRNA. tRNA je složena zhruba z 80 nukleotidů; při posttranskripčních úpravách dochází k modifikaci kolem 17 % bází tRNA.[1]

tRNA: T - TΨC rameno, D - D rameno, A - antikodonové rameno s červeně vyznačeným antikodonem, γ - extra rameno; β - místo koncové sekvence -CCA. Číslování nukleotidů je od 5' konce po 3' konec.

Struktura editovat

tRNA má primární strukturu (danou sekvencí nukleotidů), sekundární strukturu (danou interakcemi mezi jednotlivými částmi molekuly tRNA) a terciární strukturu (což je trojrozměrné uspořádání molekuly tRNA).

Sekundární struktura tRNA je poměrně složitá, vedle klasického párování bází umožňuje i newatsonovsky-crickovské párování bází, tzv. kolísavé párování bází. Při zploštění molekuly má sekundární struktura tRNA typický vzhled trojlístku s několika charakteristickými oblastmi - tzv. rameny (či smyčkami):

Akceptorové rameno končí sekvencí -CCA, na které je přichycena díky enzymu aminoacyl-tRNA syntetáze příslušná aminokyselina. Dále je přítomno TΨC rameno mezi nukleotidy 49-65, variabilní extra rameno mezi nukleotidy 44-47, D rameno mezi nukleotidy 9-25 a antikodonové rameno mezi nukleotidy 27-43 nesoucí antikodon na pozici 34-36, přičemž kodon se přikládá v opačném směru, takže první písmeno antikodonu je na nukleotidu č. 36.

Terciární struktura všech tRNA připomíná písmeno "L" a tato trojrozměrná struktura je nutná k tomu, aby tRNA mohla nasednout do A a P místa na ribosomu.

Reference editovat

  1. JACKMAN, Jane E., Alfonzo, Juan D. Transfer RNA modifications: nature's combinatorial chemistry playground. Wiley Interdisciplinary Reviews: RNA. 2013-01-01, roč. 4, čís. 1, s. 35–48. DOI 10.1002/wrna.1144. 

Související články editovat

Externí odkazy editovat