Polypeptid

dlouhý nerozdělený peptidový řetězec

Polypeptidy (latinsky poly - česky mnohý, hojný, četný) jsou peptidy s molekulou složenou z 11 až 99 aminokyselin, které jsou navzájem propojeny peptidovými vazbami.

Peptidy, které mají v molekule méně než 11 aminokyselin se nazývají oligopeptidy. Peptidy, které mají 100 a více aminokyselin se nazývají bílkoviny (proteiny). V některé literatuře se termíny polypeptid a protein zaměňují.[1][2] Jindy se polypeptid definuje jako polymer aminokyselin o délce menší než 50 aminokyselin.[3] V každém případě patří polypeptidy mezi biopolymery.

Základní složka polypeptidů editovat

 
Nejjednodušší aminokyselina glycin

Základní složkou polypeptidů jsou aminokyseliny, které obsahují ve své molekule karboxylovou (–COOH) a aminovou (–NH2) funkční skupinu. Obě tyto skupiny mají schopnost se spolu vázat peptidovou vazbou –CO–NH–.

Polypeptid vzniká reakcí aminoskupiny první aminokyseliny s karboxylovou skupinou druhé aminokyseliny s odštěpením vody. Na koncích molekuly vzniklého dipeptidu jsou opět skupiny karboxylová a aminová. Na tyto konce se tak mohou navázat další aminokyseliny a tento proces může dál pokračovat. Pokud se spojí konce řetězce jedné molekuly peptidu, vytvoří se cyklický peptid.

 
Peptidová vazba, R1 a R2 jsou řetězce navázaných aminokyselin

Vznik polypeptidů editovat

Polypeptidy vznikají v buňce metabolickým procesem nazývaným proteosyntéza, při kterém se z aminokyselin tvoří polypeptidy a bílkoviny. Proteosyntéza se skládá ze dvou kroků:

 • V prvním kroku dochází k přepisu (transkripci) části genetického kódu z DNA (DeoxyriboNucleic Acid - deoxyribonukleová kyselina) do mRNA (messenger RNA, informační RNA).
 • V druhém kroku dochází k překladu (translaci) kódu z mRNA do tRNA (transformační nebo přenosová RNA) a k tvorbě primární struktury bílkovin z aminokyselin. V lidských buňkách probíhá transkripce v buněčném jádru a translace na ribozomech.

Příklady skupin polypeptidů editovat

Důležitými skupinami peptidů jsou ribozomální polypeptidy, které se obvykle vyznačují hormonální aktivitou. Všechny tyto polypeptidy jsou syntetizovány buňkami v ribozomech. Odtud se uvolňují se do krevního oběhu, kde vykonávají své signalizační funkce.

Antimikrobiální peptidy editovat

 • Skupina Magainin
 • Skupina Cecropin
 • Skupina Cathelicidin
 • Skupina Defensin

Tachykininové peptidy editovat

 • Látka P
 • Kassinin
 • Neurokinin A
 • Eledoisin
 • Neurokinin B

Vazoaktivní střevní peptidy editovat

 • VIP (Vasoactive Intestinal Peptide; PHM27)
 • PACAP Pituitary Adenylát Cyklas Activující Peptid
 • Peptid PHI 27 (Peptidide Histidin Isoleucin 27)
 • GHRH 1-24 (Growth Hormon Releasing Hormone 1-24)
 • Glukagon
 • Sekretin

Pankreatické peptidy editovat

 • NPY (NeuroPeptide Y)
 • PYY (Peptide YY)
 • APP (Avian Pankreatický Polypeptid)
 • PPY Pankreatický PolYpeptid

Opioidní peptidy editovat

 • Proopiomelanokortinové (POMC) peptidy
 • Prodynorfinové peptidy

Kalcitoninové peptidy editovat

 • Kalcitonin
 • Moderátor
 • AGG01

Literatura editovat

 1. Stenesh, J. (1989): Dictionary of Biochemistry and Molecular Biology (2nd Edition). John Wiley & Sons.
 2. NOVÁČEK, František. Fytochemické základy botaniky. Olomouc: Fontána ISBN 978-80-7336-457-1. 
 3. ROBERT C. KING; WILLIAM D. STANSFIELD; PAMELA K. MULLIGAN. A Dictionary of Genetics, Seventh Edition. [s.l.]: Oxford University Press, 2006. 

Reference editovat

V tomto článku byly použity překlady textů z článků Peptide na anglické Wikipedii a Peptid na německé Wikipedii.