Termosféra

část atmosféry Země

Termosféra je vrstva zemské atmosféry, která se nachází nad mezosférou, dosahuje až do výšky 500 km, ale někteří autoři ji umísťují až do výšky okolo 700 km. Teplota zde díky slunečnímu záření s přibývající vzdáleností od zemského povrchu stoupá až na cca 1 400 °C.

Vzhledem k relativně nepatrné hustotě vzduchu ve vyšších výškách zde nelze měřit teplotu vzduchu tradičními termometrickými metodami, ale určuje se na základě střední kinetické energie pohybu jednotlivých molekul. V termosféře se vyskytuje polární záře.

Dalším významným jevem je odraz rádiových vln v termosféře.