Terc-butyllithium

chemická sloučenina

Terc-butyllithium (LiC4H9) je organokovová sloučenina lithia využívaná při organické syntéze, většinou coby velice silná báze. V čisté podobě se jedná o bezbarvou krystalickou látku, v chemické syntéze se ovšem používá jeho roztok ve vhodném organickém rozpouštědle. Roztoky jsou velice nebezpečné svou pyroforicitou (samovznětlivostí). Látka je silně žíravá a nestálá. Jeho roztok se uchovává se v dusíkové nebo argonové atmosféře v temných nádobách s membránou pro vpich jehly. Vzhledem k jeho nestabilitě a schopnosti samovznícení za pokojové teploty s ním lze pracovat jen v inertní atmosféře za dodržení přísných a specifických podmínek pro práci s pyroforickými látkami. I samotné reakce s ním jsou často vedeny za použití specializovaných rozpouštědel mnohdy za velmi nízkých teplot. Činidlo je coby stabilizovaný terciární karbaniont schopno deprotonovat většinu kyselých vodíků napříč organickou syntézou.

Terc-butyllithium
Obecné
Anglický názevTert-buthyllithium
Sumární vzorecLiC4H9
VzhledČirá kapalina
Identifikace
Registrační číslo CAS594-19-4
PubChem638178
Vlastnosti
Molární hmotnost64,055 g/mol
Teplota varu36 až 40 °C
Hustota660 mg/cm3 (teplota/skupenství)
Bezpečnost
GHS02 – hořlavé látky
GHS02
GHS05 – korozivní a žíravé látky
GHS05
[1]
Nebezpečí[1]
NFPA 704
3
3
4
Teplota vzplanutí−6,6 °C
Teplota vznícení800 °C
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Některá data mohou pocházet z datové položky.

Reference Editovat

  1. a b Tert-Butyllithium. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [online]. PubChem [cit. 2021-05-23]. Dostupné online. (anglicky) 

Související články Editovat

Externí odkazy Editovat