Organokovová chemie

obor chemie studující sloučeniny obsahující alespoň jednu vazbu kov-uhlík

Organokovová chemie studuje chemické sloučeniny obsahující vazbu mezi atomem uhlíku a kovu. Některé sloučeniny řazené mezi organokovy ale tuto podmínku nesplňují, např. některé karbonyly, nitrily a kovové komplexy s fosfinovými ligandy. Proto existuje i alternativní definice, podle které organokovové sloučeniny obsahují kovalentní vazbu mezi kovem a jiným prvkem. Organokovová chemie je přechodem mezi organickou a anorganickou chemií.

Struktura butyllithia, čtyři atomy lithia (fialové) vytvářejí tetraedr.

Důležitými skupinami organokovových sloučenin jsou karbonyly kovů, metaloceny (např. ferrocen) a karbeny. Jako kov může v těchto sloučeninách vystupovat i křemík, arsen nebo bor.

Organokovové sloučeniny nacházejí široké využití jako katalyzátory, např. při zpracování ropy nebo výrobě polymerů.

Rozdělení organokovových sloučenin dle vázaného kovu editovat

Důležitá data editovat

Externí odkazy editovat