Takticita

Takticita udává, jak jsou substituenty v makromolekule uspořádány. Například při polymeraci propenu vznikají dlouhé řetězce s methylovými skupinami. Podle podmínek polymerace, například účinkem katalyzátorů (Zieglerovy a Nattovy katalyzátory), jsou methylové skupiny v polypropylenu (PP) pravidelně uspořádány.

Podobné struktury najdeme i v jiných polymerech. V PVC takticita zaznamená uspořádání atomů chloru v řetězci. Z takticity polymeru vyplývají jeho vlastnosti. Pokud jsou substituenty uspořádány pravidelně jako v izotaktickém a syndiotaktickém polypropylenu, je polymer tvrdší než při uspořádání ataktickém.

V polymeru jsou totiž krystalické oblasti, v nichž jsou makromolekuly uspořádány těsně. Ataktická struktura vede k nižší hustotě, látka je měkčí.