Syndrom učence

neurologická porucha

Syndrom učence (anglicky Savant syndrome) je vzácně se vyskytující stav, kdy člověk (savant, česky učenec) s mentálním postižením zároveň vykazuje v určitých oblastech schopnosti, které vysoce překračují normu lidí bez mentálního postižení. [1][2] Syndrom učence se vyskytuje zejména u osob s poruchami autistického spektra nebo u osob po poranění mozku.

Nejvýrazněji se syndrom učence projevuje jako vrozený u osob, které jsou silně podprůměrné v IQ testech, ale vykazují výjimečné schopnosti v určitých oblastech (například rychlé počítání, výtvarné umění, paměť nebo hudba).[3][4][5][6] Přestože je syndrom učence nazýván „syndrom“, není zařazen mezi mentální poruchy a není ani součástí mentálních poruch uváděných v diagnostických manuálech např. pod kódy ICD-10[7] nebo DSM-5.[8]

Syndrom učence může být také získaný, ačkoli tento typ je vzácnější. Darold Treffert ve své studii z roku 2010 popisuje 32 lidí, u kterých se po onemocnění demencí, zranění, otřesu mozku nebo epilepsií projevil syndrom učence.[9]

Symptomy editovat

Výjimečné schopnosti lidí se syndromem učence jsou zejména v pěti oblastech: paměť, výtvarné umění, hudba, aritmetika a prostorové vnímání.[10] Nejčastěji se syndrom projevuje ve formě „kalendářních učenců“ [11][12], což jsou lidé, kteří dokážou vypočítat den v týdnu pro jakékoli datum s neobyčejnou rychlostí a přesností nebo si vyvolat podrobné vzpomínky z jakéhokoli dne.

Zhruba polovina „učenců“ má různé poruchy autistického spektra. Je odhadováno, že 10 % všech lidí s poruchou autistického spektra má nějakou formu syndromu učence. Druhá polovina „učenců“ má nějakou poruchu nebo poškození centrálního nervového systému.[13][14]

Mechanizmus vzniku editovat

Psychologický editovat

Neexistuje žádná široce přijímaná teorie, která by vysvětlovala kombinaci talentu a deficitu typických pro syndrom učence.[15] Podle jedné hypotézy se autisté při zpracovávání podnětů soustředí spíše na detaily, tudíž tento kognitivní styl může být predispozicí pro talent spojený s tímto syndromem.

Jiná hypotéza tvrdí, že „učenci“ jsou podle empathizing-systemizing teorie hyper-systemizující, což vytváří dojem talentu. Tato teorie klasifikuje lidi podle toho, zda zakládají své schopnosti na empatii s ostatními nebo na „systemizování“ faktů o okolním světě.[16] Pozornost na detaily je důsledkem zlepšené percepce nebo senzorické hypersenzitivity u jedinců se syndromem učence. Bylo také potvrzeno, že někteří „učenci“ umí operovat s informacemi na úrovních, které se vyskytují i u běžné populace, ale nejsou pro ně vědomě dostupné.

Neurologický editovat

Syndrom učence vzniká také poškozením levého předního spánkového laloku, což je oblast mozku klíčová pro zpracovávání smyslových vjemů, rozpoznávání objektů a vytváření vizuálních vzpomínek. Syndrom byl úspěšně uměle replikován pomocí transkraniální magnetické stimulace, která dočasně „deaktivovala“ výše uvedenou oblast mozku.[17]

Epidemiologie editovat

Neexistují žádné konkrétní statistiky lidí postižených syndromem učence. Odhady mluví o „mimořádně vzácném“ výskytu.[18] Zhruba 1 z 10 lidí s poruchou autistického spektra má schopnosti, které by se daly charakterizovat jako syndrom učence. Britská studie z roku 2009 ale zjistila, že ze 137 rodičů autistických dětí 28% věří, že jejich dítě má v nějaké oblasti schopnosti, které převyšují normu pro běžnou populaci.[19]

Získaný syndrom učence byl zatím reportován v cca 50 případech.[20][21]

Syndrom učence se vyskytuje výrazně častěji u mužů, kteří převažují nad ženami zhruba v poměru 6:1.[22] U lidí postižených konkrétně některou poruchou autistického spektra se syndrom vyskytuje u mužů 4,3x víc než u žen.[23]

Historie editovat

Pojem idiot savant byl poprvé použit lékařem Johnem Langdonem Downem, který je známý zejména první charakteristikou Downova syndromu. Termín byl v té době používán často nesprávně, protože ne všechny případy spadaly pod tehdejší definici termínu idiot (těžká mentální retardace). Termín autistický učenec byl také užíván nesprávně, protože jen zhruba polovina lidí s diagnostikovaným syndromem učence má poruchu autistického spektra. Nakonec se ustálilo nynější označení syndrom učence.

Vybrané případy editovat

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Savant syndrome na anglické Wikipedii.

 1. MILLER, LK. The savant syndrome: Intellectual impairment and exceptional skill. Psychological Bulletin. 1999, s. 31–46. DOI 10.1037/0033-2909.125.1.31. PMID 9990844. (anglicky) 
 2. BOLTE, S. Comparing the intelligence profiles of savant and nonsavant individuals with autistic disorder. Intelligence. 2004, s. 121–131. DOI 10.1016/j.intell.2003.11.002. (anglicky) 
 3. Psychology in Action Eighth Edition, John Wiley & Sons, Inc. (2007), p. 314.
 4. Bonnel A.; MOTTRON L.; PERETZ I.; TRUDEL M.; GALLUN E.; BONNEL A-M. Enhanced pitch sensitivity in individuals with autism: A signal detection analysis. Cognitive Neuroscience. 2003, s. 226–235. Dostupné online. (anglicky) 
 5. McMahon J. A. An explanation for normal and anomalous drawing ability and some implications for research on perception and imagery. Visual Arts Research. 2002, s. 38–52. Dostupné online. (anglicky) 
 6. Pring L., Hermelin B.; HERMELIN. Numbers and letters: Exploring an autistic savant's unpractised ability. Neurocase. 2002, s. 330–337. Dostupné online. DOI 10.1093/neucas/8.4.330. PMID 12221146. (anglicky) 
 7. ICD 10 [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 8. APA Diagnostic Classification DSM-IV-TR [online]. BehaveNet Inc [cit. 2012-10-13]. Dostupné online. (anglicky) 
 9. TREFFERT, Darold A. Accidental Genius. Scientific American. August 2014. (anglicky) 
 10. TREFFERT, D. A. The savant syndrome: An extraordinary condition A synopsis: Past, present, future. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. 2009, s. 1351–7. DOI 10.1098/rstb.2008.0326. PMID 19528017. (anglicky) 
 11. SALOVIITA, T.; RUUSILA, L.; RUUSILA, U. Incidence of Savant Syndrome in Finland. Percept Mot Skills. Aug 2000, s. 120–2. DOI 10.2466/pms.2000.91.1.120. PMID 11011882. (anglicky) 
 12. Kennedy DP, Squire LR; SQUIRE. An analysis of calendar performance in two autistic calendar savants. Learn Mem. 2007, s. 533–8. DOI 10.1101/lm.653607. PMID 17686947. (anglicky) 
 13. Darold A. Treffert, MD. The Autistic Savant. Wisconsin Medical Society. Dostupné online. (anglicky) 
 14. Savant Syndrome Statistics. Health Research Funding. 2014-07-12. Dostupné online. (anglicky) 
 15. PRING, Linda. Savant talent. Developmental Medicine & Child Neurology. 2005, s. 500–503. DOI 10.1017/S0012162205000976. (anglicky) 
 16. BARON-COHEN, S.; ASHWIN, E.; ASHWIN, C.; TAVASSOLI, T.; CHAKRABARTI, B. Talent in autism: Hyper-systemizing, hyper-attention to detail and sensory hypersensitivity. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. 2009, s. 1377–83. DOI 10.1098/rstb.2008.0337. PMID 19528020. (anglicky) 
 17. Snyder A. Explaining and inducing savant skills: privileged access to lower level, less-processed information.. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2009, s. 1399–405. DOI 10.1098/rstb.2008.0290. PMID 19528023. (anglicky) 
 18. Savant Syndrome. www.psy.dmu.ac.uk [online]. [cit. 2019-03-12]. Dostupné online. 
 19. HOWLIN, P.; GOODE, S.; HUTTON, J.; RUTTER, M. Savant skills in autism: Psychometric approaches and parental reports. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. 2009, s. 1359–1367. DOI 10.1098/rstb.2008.0328. PMID 19528018. (anglicky) 
 20. YANT-KINNEY, Monica. An artist is born after car crash. The Inquirer. Philadelphia: 2012-08-20. Dostupné online [cit. 2012-11-24]. (anglicky) 
 21. 'A ski accident left me with advanced mental abilities': US woman tells her extraordinary story. Daily Telegraph. 17 April 2015. Dostupné online. (anglicky) 
 22. Treffert, Darold.
 23. Newschaffer CJ, Croen LA, Daniels J; AND OTHERS; DANIELS; GIARELLI; GRETHER; LEVY; MANDELL. The epidemiology of autism spectrum disorders. Annu Rev Public Health. 2007, s. 235–58. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-09-03. DOI 10.1146/annurev.publhealth.28.021406.144007. PMID 17367287. (anglicky)  Archivovaná kopie. idea.library.drexel.edu [online]. [cit. 2017-07-17]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2013-09-03. 
 24. Savant Temple Grandin coming to Fond du Lac [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 25. Stroke of Genius: How Derek Amato Became a Musical Savant [online]. NPR, 2016-02-23 [cit. 2017-04-23]. Dostupné online. (anglicky) 
 26. LEWIS, Tanya. A man became a math wiz after suffering brain injuries. Researchers think they know why. [online]. The Washington Post, 2014-05-12 [cit. 2017-04-23]. Dostupné online. (anglicky)