Strojírenská technologie

Strojírenská technologie je rozsáhlý soubor znalostí skládající se z aplikovaných vědeckých výzkumů, empirických zkušeností a praktických znalostí a zkušeností z oblasti stavby, výroby, zkoušení a měření při průmyslové výrobě strojních součástí celků a zařízení. Strojírenská technologie je souhrnný název, který zastřešuje tyto následující obory činností ve strojírenství:

  • Základy strojnictví – nauka o oborech jako je technické kreslení, znalosti o zobrazování a předepisování technických a technologických parametrů požadovaných výrobků na strojírenských výkresech, znalosti o zobrazování strojních součástí, znalosti norem a normalizovaných strojnických součástí apod.
  • Nauka o materiálu – nauka o vlastnostech materiálů používaných pro stavbu strojů a strojních zařízení.
  • Svařování – nauka o výrobě svařenců.
  • Slévárenství – nauka o výrobě odlitků z různých kovů, zejména z litiny, oceli a slitin hliníku.
  • Obrábění – nauka o výrobě součástí (obrobků) metodami třískového obrábění.
  • Tváření – nauka o výrobě tvářených výrobků za tepla a za studena.
  • Měření a zkoušení – nauka o měření a zjišťování materiálových vlastností a výsledných parametrů hotových výrobků.
  • Projektování strojírenské výroby, zahrnující projektování výrobních procesů a systémů, jejich modelování a částečně i průmyslovou logistiku