Strojnictví je lidská profese a technický obor, které se zaobírají stroji. Uplatňuje se ve strojírenství, což je průmyslové odvětví, i mimo ně.

Montáž parní turbíny Siemens

Člověk pracující u nějakého stroje může být někdy nazýván strojník či strojnice.

Odborník-specialista pracující v oboru strojírenství pak strojař či strojařka. Tito pracovníci mohou pracovat v konstrukci, v technologii, v řízení výroby a pod..

  • Konstruktér - provádí návrhy a řešení konstrukcí, tj. co se bude vyrábět.
  • Technolog - řeší technologické postupy a procesy, jak se to bude vyrábět

Vzdělání editovat

Existuje mnoho strojnických učebních oborů, dále střední školy nazývané v českých podmínkách tradičně „Střední průmyslová škola strojnická“ a strojní fakulty vysokých škol.

Při studiu na strojní fakultě získá budoucí strojní inženýr všeobecný přehled v následujících oblastech:

Od strojních inženýrů se také očekává základní znalost chemie, fyziky a elektrotechniky.

Související články editovat