Tváření

nedestruktivní proměňování tvaru

Tváření je nedestruktivní technologický proces zpracování materiálu, při kterém dochází ke změně tvaru a mechanických vlastností materiálu. Při tváření kovů je nutno překročit mez pružnosti, ale nesmí být překročena mez pevnosti. Ke tváření jsou vhodné tvárné materiály, tj. takové materiály, které mají tyto meze od sebe dostatečně vzdálené.

Plošné tváření – ohýbání.

Rozdělení editovat

Podle charakteru tvářících sil editovat

Podle teploty editovat

  • tváření za tepla – probíhá při teplotách vyšších než je rekrystalizační teplota tvářeného materiálu (nad 70% teploty tání materiálu)
  • tváření za studena – probíhá při teplotách nižších než je rekrystalizační teplota tvářeného materiálu (do 30% teploty tání materiálu)

Podle geometrických charakteristik editovat

Odkazy editovat

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Tvárnenie na slovenské Wikipedii.

Literatura editovat

  • Hluchý M. a kol.: Technológia. Alfa Bratislava, 1977. (slovensky)

Externí odkazy editovat