Stav ohrožení státu

Stav ohrožení státu je krizovým stavem, který může na návrh vlády vyhlásit parlament v případě, že je bezprostředně ohrožena svrchovanost státu, územní celistvost státu nebo jeho demokratické zásady.[1] Na rozdíl od nouzového stavu má tedy stav ohrožení striktně politický charakter. Tento stav zatím nebyl na území České republiky nikdy vyhlášen.

Požadavky na usneseníEditovat

K přijetí usnesení o vyhlášení stavu ohrožení státu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců a nadpoloviční většiny všech senátorů.[2]

Zkrácené řízeníEditovat

Po dobu trvání stavu ohrožení státu, jakož i válečného stavu může vláda požadovat, aby Parlament České republiky projednal vládní návrh zákona ve zkráceném jednání, to znamená, že Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky se o něm usnese do 72 hodin od jeho podání a Senát Parlamentu České republiky do 24 hodin od jeho postoupení Poslaneckou sněmovnou. Neusnese-li se Senát do 24 hodin, platí, že byl zákon přijat.

Omezení prezidentského veta i samotného zkráceného řízeníEditovat

Po dobu trvání stavu ohrožení státu, jakož i válečného stavu nemá prezident právo vracet zákon přijatý ve zkráceném jednání.[3] Ve zkráceném jednání však nelze předkládat návrh ústavního zákona.

Odložení volebEditovat

Jestliže po dobu trvání stavu ohrožení státu, jakož i nouzového nebo válečného stavu podmínky neumožní konat volby ve lhůtách stanovených pro pravidelná volební období, lze zákonem lhůtu prodloužit – nejdéle o šest měsíců. Toto prodloužení je však možné opakovat.

Pravomoc SenátuEditovat

V době, kdy je Poslanecká sněmovna rozpuštěna, přísluší rozhodnutí o vyhlášení stavu ohrožení státu samotnému Senátu.

VyhlášeníEditovat

Rozhodnutí o přijetí stavu ohrožení státu se sděluje hromadnými sdělovacími prostředky a vyhlašuje se stejně jako zákon. Účinnosti nabývá okamžikem, který se v rozhodnutí stanoví.

Formální pramenEditovat

Formálním pramenem upravujícím náležitosti stavu ohrožení státu je ústavní zákon č.110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky, který nabyl účinnosti 29. května 1998 a byl novelizován s účinností od 1. prosince 2000.

ReferenceEditovat

  1. čl. 7 odst. 1 ústavního zákona č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky
  2. čl. 7 odst. 2 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky
  3. čl. 8 odst. 3 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky

Související článkyEditovat