Staničení

způsob délkového měření

Staničení je takový způsob udávání vzdáleností, kdy je vzdálenost místa měřena vždy k určitému výchozímu bodu (na rozdíl od kótování, které udává vzdálenost mezi dvěma body).

U pozemních komunikací a železnic je nazýváno také kilometráž. V běžném užití je udáváno v kilometrech s přesností na hektometry, v projektové dokumentaci se většinou udává v kilometrech či metrech s přesností na centimetry či milimetry.

Výchozím bodem (tzv. nultý kilometr) často bývá střed hlavního města daného státu či regionu a kilometry se pak počítají vzestupně směrem do menších měst a obcí. Výchozím bodem případně může být také počátek určité komunikace (dálniční křížení či křižovatka).

U vodních toků je stanoveným výchozím bodem obvykle ústí řeky nebo potoka do jiného toku nebo vodní plochy.

Související článkyEditovat