Střední perština

Středoperský jazyk známý též jako Pársik (jazyk Pársu nebo Fársu) je íránský jazyk, který byl jedním z dialektů jihozápadního Íránu. Pársik je přímým předkem současné moderní perštiny. V období vlády sasánovské dynastie se stal úředním jazykem a rozšířil se do všech oblastí jejich říše.

Pahlaví
Pársik
Sassanid Empire 226 - 651 (AD).GIF
Rozšíření Středoperský jazyk
Počet mluvčích není znám
Klasifikace

Indoevropské jazyky

Písmo Pahlavské písmo, Pazand
Postavení
Regulátor není stanoven
Úřední jazyk Sasánovská říše
Kódy
ISO 639-1 není
ISO 639-2 není
ISO 639-3 pal
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Pro zápis jazyku se používalo pahlavské a avestské písmo (Pazand), jež se obě vyvinula z aramejského písma. Pazand se později používal pro zápis Avesty. Rozdíl mezi Pazandem a pahlavským písmem je ten, že Pazand zapisuje samohlásky, kdežto pahlavské písmo ne.

Pahlavské písmo se píše vodorovně zprava doleva. Texty se psaly na papyrus, na papír a podle vzoru achaimenovských králů se také tesaly do kamene.

Pársik se používal od 3. století př. n. l. až do 7. století n. l., kdy došlo k připojení Íránu k arabské říši. Perština tehdy byla obohacena o arabské výrazy a pro její zápis se začalo užívat arabského písma.