Sribnyj molbert

umělecká soutěž

Sribnyj molbert je otevřená umělecká soutěž, která se koná mezi studenty vysokých škol Ukrajiny a Evropy, bez ohledu na typ školy či studijního oboru. Hlavní místo soutěže je Užhorod, Zakarpatská oblast. Soutěž poprvé proběhla 25. - 29. října 2016.

Sribnyj molbert
Hlavní cena Grand Prix
Rok založení 2016
Zakladatel Robert a Natalia Brovdi
Lokace Užhorod, Ukrajina
První ročník 2016
Oficiální stránky
Oficiální stránky festivalu

Organizátoři / ZakladateléEditovat

Pořadatelem soutěže je kulturně-umělecká nadace Brovdi Art a její zakladatelé Robert a Natalia Brovdi.

Formát soutěžeEditovat

Soutěž trvá 5 až 6 dní v závislosti na programu. Účast zahrnuje registraci a předběžný výběr. Oznámení o zahájení registrace a předběžného výběru je zveřejněno na internetových stránkách soutěže, a také v médiích. Na základě tajného hodnocení, které provádí odborná porota, budou oznámeni účastníci, kteří se zúčastní soutěže. Pořadatel a organizační výbor zajišťují bezplatné ubytování, stravování a dopravu účastníků v rámci programu soutěže; poskytování prostor a míst pro výkon soutěžních prací; zajištění pláten, stojánů, náčiní atd.; kulturně-exkurzní program.

Hlavní účel soutěžeEditovat

Cílem soutěže je identifikovat a podporovat nadanou studentskou mládež, podporovat její seberealizaci a tvůrčí rozvoj; zlepšení odborné úrovně, zlepšení individuálních dovedností mladých umělců; podpora aktivních kreativních výměn a vzájemného obohacování různých výtvarných škol a směrů Ukrajiny a světa; popularizace a stimulace vývoje současného národního umění.

RegistraceEditovat

Registrace kandidátů na složení předvýběru a účast v soutěži se provádí on-line na internetových stránkách soutěže www.molbert.brovdi.art. Pro úspěšnou registraci je nutné vyplnit přihlášku a připojit k ní naskenovanou kopii pasu, kopii studentského průkazu, osobní fotografii (nejlépe barevnou uměleckou fotografii 10x15 cm), 4-6 naskenovaných vlastních uměleckých děl libovolných malířských žánrů (ve formátu JPG, minimální rozšíření 100 dpi, maximální velikost 2 MB). Potvrzení o registraci spolu s číselným ID-kódem bude odesláno na e-mailovou adresu žadatele.

Postup výběruEditovat

Předběžný výběr probíhá postupně v průběhu registrace přihlášek. Žadatelé, kteří úspěšně absolvovali předběžný výběr, obdrží příslušné oznámení na svou e-mailovou adresu a také výzvu k účasti v soutěži. Kompletní seznam soutěžících bude zveřejněn na internetových stránkách www.molbert.brovdi.art 5 dnů před zahájením soutěže.

Provádění soutěžeEditovat

Zúčastnit se konkurzního programu je povoleno účastníkům, kteří úspěšně absolvovali předběžný výběr, dostavili se v určeném čase na místo konání soutěže a podepsali dokumenty, které upravují používání autorských práv a osobních údajů. Program soutěže je naplánován na 5-6 kalendářních dnů a zahrnuje příjezd a registraci soutěžících, splnění soutěžních úkolů ve třech nominacích, určení a ocenění vítězů, a také kulturní, exkurzní, mediální a umělecké akce.

HlasováníEditovat

Porota hodnotí soutěžní díla podle následujících hlavních kritérií: odpovědnost tématu a hloubka jeho otevření, úroveň dovednosti ve vyjadřovacích prostředcích (kompoziční řešení, barva a tón, lineárně-konstruktivní konstrukce, prostorová perspektiva atd.), úroveň malebné techniky, umění, originalita, emoční a estetická zpětná vazba. Vítězové v každé kategorii jsou určeni na základě tajného hlasování členů poroty. Hlasování probíhá pomocí hlasovacích lístků, na kterých porotci píší číselné kódy nejlepších soutěžních dílů do příslušných polí (název kategorie - místo). Zpracování hlasovacích lístků a oznamení výsledků provádí komise pro počítání, která se skládá nejméně ze tří osob (dva posuzovatelé a jeden člen organizačního výboru). V případě stejného počtů hlasů u určitých dílů proběhne opakované hlasování (druhé kolo), které určí vítěze v této kategorii. Výsledky hlasování s určením vítěze v každé nominaci jsou shrnuty do protokolu, který podepisuje předseda poroty a předseda organizačního výboru. Podle výsledku soutěže jsou určeni tři vítězové v každé nominaci. Výše odměny závisí na místě, které získal určitý vítěz. Partneři soutěže odmění speciálními oceněními vybranou práci. Všichni soutěžící obdrží certifikáty účastníků a zajímavé dárky. Soutěžní práce se upravují a jsou vydány v tištěném uměleckém katalogu.

Chronologie soutěže. Podzim 2016Editovat

V období od 18. do 22. října 2016 byla v Užhorodě založena ukrajinská studentská malířská soutěž "Sribnyj Molbert" (Stříbrný stojan) pod patronací Zakarpatské akademie umění a nevládní organizace "Nadace pro rozvoj Zakarpatského umění" (dnes Brovdi Art). V Ukrajinskej umělecké soutěže "Sribnyj Molbert" se zúčastnilo 44 studentů - soutěžících z 22 vzdělávacích institucí z 13 regionů Ukrajiny. Hlavní podmínkou bylo splnění tří zadání: "Městská krajina", "Krajina" a "Portrét". Kromě soutěžních úkolů organizátoři připravili kulturně-exkurzní program s návštěvou muzejních zařízení a galerií Užhorodu.

ProgramEditovat

Den 1 (18. října 2016)

První předsoutěžní den začali mladí umělci seznámením se Zakarpatskou akademií umění, s její vzdělávací a vědeckou činnosti, tradicemi a pedagogickým personálem. Tamtéž se konala také úvodní přehlídka historie a současnosti Zakarpatské malířské školy. Pak se účastníci rozdělili do skupin a prohlédli si ulice a památky starého Užhorodu která by chtěli odehrát na plátnech pro splnění úkolu - "Městská krajina".

Den 2 (19. října 2016)

První soutěžní etapa měla název "Městská krajina". Od samého rána probíhalo shromáždění soutěžících na Teatralnoj plošči (Divadelním náměstí). Následovaly stručné instrukce, "vybavení" plátnem, barvami a balíčkem s obědem. Šest hodin soutěžící vytvářeli na svých plátnech.

Den 3 (20. října 2016)

Druhý soutěžní den probíhal ve vesnici Nevycke v okrese Užhorod. Soutěžící tam plnili druhý soutěžní úkol s názvem "Krajina". Většina obrazů vznikala na troskách hradu Nevycke.

Den 4 (21. října 2016)

Předposlední etapa soutěže se konala v hale v atriu Regionální státní správy v Zakarpatsku a připomínala skutečné umělecké fórum. Právě proto organizátoři této akce ji otevřeli pro uměleckou veřejnost a spojili s výstavou soutěžních prací («Městská Krajina» і «Krajina»).

Den 5 (22. října 2016)

Dne 22. října 2016 se v hale - atriu Zakarpatské státní správy uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a odměňování vítězů.

PorotaEditovat

Mezi členy poroty prvního "Stříbrného Stojanu" patřili laureáti národní ceny Tarase Ševčenka - tři akademici, pět národních a jeden zasloužilý činovník v oblasti umění Ukrajiny.

Andrij Volodymyrovyč Čebykin Malíř-grafik, grafický umělec, pedagog. Pracuje ve sféře strojové, knižní grafiky, monumentálního umění. Laureát Národní ceny Ukrajiny Tarase Ševčenka. Národní malíř Ukrajiny. Účastník domácích a mezinárodních uměleckých výstav. Platný člen (akademik) a prezident Národní akademie umění Ukrajiny. Profesor. Rektor Národní akademie výtvarných umění a architektury v Kyjevě. Nositel řádu "Za zásluhy" stupně I-III a "Řádu prince Jaroslava Moudrého" stupně IV-V. Člen Národního svazu umělců Ukrajiny.
Anatolij Dmytrovyč Kryvolap Mezinárodně uznávaný ukrajinský umělec, mistr nefigurační malby a krajiny. Laureát Národní ceny Ukrajiny Tarase Ševčenka. Měl už přes 50 osobních výstav na Ukrajině i v zahraničí. Umělecká díla jsou velmi úspěšná na mezinárodních uměleckých aukcích Sotheby’s, Christie’s, Bonhams, Phillips de Pury. Je členem Národního svazu umělců Ukrajiny.
Ivan Ivanovyč Nebesnyk Kulturolog, umělecký kritik, pedagog. Kandidát pedagogických věd. Profesor. Rektor Zakarpatské akademie umění. Zasloužený pracovník vzdělání na Ukrajině. Je členem Národního svazu umělců Ukrajiny.
Oleksandr Kasjanovyč Fedoruk Dobře znamý ukrajinský umělecký kritik, spisovatel, pedagog, literární kritik, sociální aktivista. Autor více než 100 vědeckých prací. Doktor umění. Profesor. Uznávaný pracovník umění Ukrajiny. Uznávaný pracovník polské kultury. Byl mu udělen titul "Řád prince Jaroslava Moudrého" V. stupně. Šéfredaktor časopisu "Výtvarné umění" (Obrazotvorče mystectvo). Člen Národního svazu umělců Ukrajiny.
Oleksandr Petrovyč Babak  Pracuje v žánru monumentálního úmění. Provedl více než dvacet osobních výstav. Účastník celoukrajinských a mezinárodních uměleckých výstav, soutěží, festivalů. Byl oceněn “Za zásluhy“ řádem 3. Stupně a Řádem prince Jaroslava Moudrého V. stupně. Šéfredaktor časopisu "Výtvarné umění" (Obrazotvorče mystectvo). Člen Národního svazu umělců Ukrajiny.
Petro Anatolijovyč Hulyn Umělec, grafik, monumentalista. Účastník regionálních, celoukrajinských i mezinárodních výstav. Uspořádal zhruba dvacet osobních výstav. Člen Národního svazu umělců Ukrajiny. Člen Unie výtvarných umělců České republiky.
Francysk Pavlovyč Erfan Umělec, vědec. Účastník domácích a mezinárodních uměleckých výstav. Ředitel Zakarpatského muzea umění J. Bokšaje. Vedoucí charitativního fondu pojmenovaného po J. Bokšajovi. Platný člen Maďarské akademie umění. Jeden ze zakladatelů Maďarské společnosti umělců Zakarpatska pojmenované po Imre Révészovi. Člen Národního svazu etnografů Ukrajiny.
Ljudmyla Andrijivna Korž-Rad’ko Grafik, umělec. Ctěný umělec Ukrajiny. Laureát regionální ceny pojmenované po J. Bokšajovi a A. Erdelim v žánru grafika. Děkan Fakulty výtvarných umění Zakarpatské akademie umění. Člen Národního svazu umělců Ukrajiny.
Borys Ivanovyč Kuzma Grafik, umělec. Účastník regionálních, celoukrajinských a mezinárodních uměleckých výstav, stejně jako mezinárodních konferencí, plenérů a sympozií. Uznávaný umělec Ukrajiny. Byl oceněn “Za zásluhy“ řádem 3. stupně. Laureát regionální ceny pojmenované po J. Bokšajovi a A. Erdelim v žánru výtvarného umění. Vedoucí Zakarpatské organizace Národní unie umělců Ukrajiny.
Viktorija Ivanivna Manajlo-Prychod’ko Malíř, umělecký kritik, historik, vyučující. Vedoucí památkového domu - muzea národního malíře Ukrajiny Fedora Manajla. Předseda představenstva nevládní organizace "Nadace pro podporu humanitárního rozvoje Fedora Manajla ". Člen Unie návrhářů Ukrajiny.
Volodymyr Vasylovyč Mykyta Znamý ukrajinský umělec. Účastník regionálních, celoukrajinských a mezinárodních uměleckých výstav od roku 1950. Platný člen (akademik) Národní akademie umění Ukrajiny. Laureát Národní ceny Ukrajiny pojmenované po Tarasu Ševčenkovi. Byl oceněn „Řádem knížete Jaroslava Moudrého» IV. a V. stupně. Národní malíř Ukrajiny. Dvakrát laureát regionální ceny pojmenované po J. Bokšajovi a A. Erdelim v žánru výtvarného umění. Člen Národního svazu umělců Ukrajiny. 
Zoltan Fedorovyč Myčka Umělec. Účastník regionálních, celo-ukrajinských a mezinárodních uměleckých výstav, stejně jako mezinárodních konferencí, plenérů a symposií. Národní malíř Ukrajiny. Čestný člen Národní akademie umění Ukrajiny. Laureát regionální ceny pojmenované po J. Bokšajovi a A. Erdelim v žánru výtvarného umění. Člen Národního svazu umělců Ukrajiny.
Vasyl Julijovyč Skankdij Umělec a grafik. Účastník regionálních, celoukrajinských a mezinárodních uměleckých výstav. Národní malíř Ukrajiny. Laureát regionální ceny pojmenované po J. Bokšajovi a A. Erdelim v žánru výtvarného umění. Pedagog na Zakarpatské akademii umění. Člen Národního svazu umělců Ukrajiny.

Nominace, ceny a vítězeEditovat

V nominaci "Městská krajina"

І místo Taras Vasylovyč Hodvan Zakarpatská akademie umění (Užhorod)
ІІ místo Valerija Isajeva Národní akademie výtvarných umění a architektury (Kyjev)
ІІІ místo Maxym Hospodynchyk Zakarpatská akademie umění (Užhorod)

V nominaci "Krajina"

І místo Maryna Zevako Poltavská národní technická univerzita J. Kondraťuka
ІІ místo Taras Vasylovyč Hodvan Zakarpatská akademie umění (Užhorod)
ІІІ místo Bohdan Bjelyj Poltavská národní technická univerzita J. Kondraťuka

V nominaci "Portrét"

І místo Taras Vasylovyč Hodvan Zakarpatská akademie umění (Užhorod)
ІІ místo Maryna Zevako Poltavská národní technická univerzita J. Kondraťuka
ІІІ místo Maxym Hospodynchyk Zakarpatská akademie umění (Užhorod)

Speciální ceny

Městská krajina Alina Ščerban Čerkaská státní technická univerzita
Krajina Olha Marčenko Chersonská státní technická univerzita
Portrét Jaryna-Mychajlyna Radomska Ukrajinská akademie tisku (Lviv)

GalerieEditovat

Chronologie soutěže. Jaro 2017Editovat

Od 25. do 29. dubna 2017 proběhl v Užhorodě 2. ročník celostátní studentské umělecké soutěže "Sribnyj molbert", které se zúčastnilo 51 studentů ze 2-6 kurzů uměleckých oborů ze 17 vysokoškolských institucí Ukrajiny III. - IV. úrovně akreditace.

ProgramEditovat

Den 1 (25. dubna 2017)

Účastníci druhé celoukrajinské studentské umělecké soutěže "Sribnyj molbert" přicestovali do Užhorodu. Poté, co se zaregistrovali a ubytovali v hotelu, vydali se účastníci na prohlídku města a vybrali si místo pro první úkol - "Městská krajina".[1]

Den 2 (26. dubna 2017)

Oficiální začátek "Stříbrného stojanu" ("Sribnyj molbert"). Několik hodin intenzivní práce a první úkol "Městská krajina" byl dokončen! Po dokončení soutěžního úkolu na účastníky čekal kulturní program.[2]

Den 3 (27. dubna 2017)

Tento den účastníci pracovali na realizaci druhého soutěžního úkolu - "Improvizace". Tento den také hovořili o roli a místě umění v kultuře obecně a o jejich soužití v kontextu současného rozvoje společnosti v rámci otevřených tvůrčích rozhovorů v kulturním a historickém centru "Soví hnízdo" v Užhorodu. Akce se konala v rámci druhé celookrajinské studentské umělecké soutěže "Stříbrný stojan" ("Sribnyj molbert").[3]

Den 4 (28. dubna 2017)

Poslední den soutěže proběhl v hale-atriu Regionální státní správy v Zakarpatské oblasti při práci na úkolu "Portrét". Mladí umělci reprodukovali obrazy modelů s doprovodem klavíru a každý, kdo si přál, obyvatelé i návštěvníci města, mohli sledovat tento proces.[4]

Den 5 (29. dubna 2017)

Tento den porota vybrala vítěze ve třech nominacích a partneři soutěže rozhodli o plátnech pro speciální ceny. Všichni soutěžící obdrželi diplomy účastníků a dary od organizátorů soutěže.[5]

PorotaEditovat

Andrij Volodymyrovyč Čebykin Malíř-grafik, grafický umělec, pedagog. Pracuje ve sféře strojové, knižní grafiky, monumentálního umění. Laureát Národní ceny Ukrajiny Tarase Ševčenka. Národní malíř Ukrajiny. Účastník domácích a mezinárodních uměleckých výstav. Platný člen (akademik) a prezident Národní akademie umění Ukrajiny. Profesor. Rektor Národní akademie výtvarných umění a architektury v Kyjevě. Nositel řádu "Za zásluhy" stupně I-III a "Řádu prince Jaroslava Moudrého" stupně IV-V. Člen Národního svazu umělců Ukrajiny.
Anatolij Dmytrovyč Kryvolap Mezinárodně uznávaný ukrajinský umělec, mistr nefigurační malby a krajiny. Laureát Národní ceny Ukrajiny Tarase Ševčenka. Provedl přes 50 osobních výstav na Ukrajině i v zahraničí. Umělecká díla jsou velmi úspěšná na mezinárodních uměleckých aukcích Sotheby’s, Christie’s, Bonhams, Phillips de Pury. Člen Národního svazu umělců Ukrajiny.
Tiberij Josypovyč Silvaši Mezinárodně uznávaný ukrajinský malíř. Držitel titulu "Malíř roku" na Ukrajině, obdržel Mnichovské městské stipendium (1995). Kurátor projektů na Mezinárodním uměleckém festivalu v Kyjevě v letech 1996 a 1998. Člen Národního svazu umělců Ukrajiny. Člen Národní akademie umění Ukrajiny.
Nebesnyk Ivan Ivanovych Kulturolog, umělecký kritik, pedagog. Kandidát pedagogických věd. Profesor. Rektor Zakarpatské akademie umění. Zasloužený pracovník vzdělání na Ukrajině. Člen Národního svazu umělců Ukrajiny.
Petro Anatolijovyč Hulyn Umělec, grafik, monumentalist. Účastník regionálních, celoukrajinských, mezinárodních výstav. Uspořádal zhruba dvacet osobních výstav. Člen Národního svazu umělců Ukrajiny. Člen Unie výtvarných umělců České republiky.
Halyna Jakivna Skljarenko Umělecký kritik. Hlavní vědecký pracovník Ústavu uměleckých studií, folkloristiky a etnologie M. Rylského Národní akademie věd Ukrajiny a Ústavu problémů současného umění Národní akademie umění Ukrajiny, docentka, autorka více než 500 publikací o ukrajinském umění od 20. do začátku 21. století.
Borys Ivanovyč Kuzma Grafik, umělec. Účastník regionálních, celoukrajinských a mezinárodních uměleckých výstav, stejně jako mezinárodních konferencí, plenérů a symposií. Uznávaný umělec Ukrajiny. Byl oceněn “Za zásluhy“ řádem 3. stupně. Laureát regionální ceny J. Bokšaje a A. Erdeliho v žánru výtvarného umění. Vedoucí Zakarpatské organizace Národní unie umělců Ukrajiny.
Vladyslav Vasylovyč Habda Malíř, modernista, informalista. Uznávaný umělec Ukrajiny. Laureát regionální ceny J. Bokšaje a A. Erdeliho. Člen Národního svazu umělců Ukrajiny.
Volodymyr Vasylovyč Mykyta Znamý ukrajinský umělec. Účastník regionálních, celoukrajinských a mezinárodních uměleckých výstav od roku 1950. Platný člen (akademik) Národní akademie umění Ukrajiny. Laureát Národní ceny Ukrajiny Tarase Ševčenka. Byl oceněn „Řádem knížete Jaroslava Moudrého“ IV. a V. stupně. Národní malíř Ukrajiny. Dvojnásobný laureát regionální ceny J. Bokšaje a A. Erdeliho v žánru výtvarného umění. Člen Národního svazu umělců Ukrajiny.
Oleksandr Petrovyč Babak Pracuje v žánru monumentálního úmění. Měl už více než dvacet osobních výstav. Účastník celoukrajinských a mezinárodních uměleckých výstav, soutěží, festivalů. Byl oceněn řádem “Za zásluhy“ 3. Stupně a řádem prince Jaroslava Moudrého" 5. stupně. Šéfredaktor časopisu "Výtvarné umění" (Obrazotvorče mystectvo). Člen Národního svazu umělců Ukrajiny.

PartneřiEditovat

Aukční dům "Zolotoye Secheniye" (Zlatý Průřez) - ukrajinský aukční dům. Založen byl v roce 2004 bratry Mychajlom a Oleksijem Vasilenkovými.

Sky Art Foundation – charitativní nadace, která byla založena na podzim roku 2014 z iniciativy Dmitrije Palijenka.

Voloshyn Gallery – galerie současného umění, založená v roce 2006 Maximem a Julií Vološinovými.

Anatolij Kryvolap je ukrajinský malíř, mistr ukrajinské neformální malby a krajiny.

Royal Talens je společnost, která vyrábí barvy a malířské materiály.

Ihor Abramovič - poradce ředitelství Ústavu moderních uměleckých problémů Akademie věd Ukrajiny.

ArtsLooker – Informační portál o současném umění, založený v roce 2012.

Umělecká rezidence "Velkyj Pereviz" byla založena v roce 2010 umělci Tamarou a Olexandrem Babakovými a podnikatelem Jurijem Oslamovským.

Nominace, ceny a vítězovéEditovat

V nominaci “Městská krajina“

І místo Veronika Syrotkina Národní akademie výtvarných umění a architektury
ІІ místo Maxym Hospodynchyk Zakarpatská akademie umění
ІІІ místo Kateryna Šelevycka Zakarpatská akademie umění

V nominaci “Improvizace“

І místo Maxym Hospodynchyk Zakarpatská akademie umění
ІІ místo Volodymyr Kohut Lvovská národní akademie umění
ІІІ místo Veronika Syrotkina Národní akademie výtvarných umění a architektury

V nominaci “Portrét“

І místo Maxym Hospodynchyk Zakarpatská akademie umění
ІІ místo Veronika Syrotkina Národní akademie výtvarných umění a architektury
ІІІ místo Petro Hrycjuk Lvovská národní akademie umění

Mnoho účastníků získalo od partnerů zvláštní ceny, zejména: - od aukčního domu "Zolotoye Secheniye" (Zlatý Průřez) - Anastasiya Mytikova (Státní akademie designu a umění v Charkově);

- od Nadací Sky Art - Veronika Syrotkina (Národní akademie výtvarných umění a architektury);

- od Maxyma a Julie Vološinových, zakladatelů Voloshyn Gallery - Petro Hrycjuk (Národní akademie umění ve Lvově), Volodymyr Kohut (Národní akademie umění ve Lvově), Igor Nekraha (Charkovská škola kultury);

- od Royal Talens - Stanislav Iljašenko (Státní akademie designu a umění v Charkově);

- zvláštní ocenění od malíře Anatolije Kryvolapa obdržela Anastasja Telyčuk (Národní akademie výtvarných umění a architektury);

- od poradce ředitele Institutu pro problémy moderního umění Akademie národních umění Ukrajiny, obchodníka s uměním Ihora Abramoviče, tři soutěžící získali ocenění: Oleg Drobocky (Národní akademie umění Lviv), Veronika Syrotkina (Národní akademie výtvarných umění a architektury) a Diana Faksh (Národní akademie výtvarných umění a architektury);

- mediální partner soutěže - zakladatel informačního portálu Arts Looker Michajlo Kyrejto - zvýraznil práci Diany Faksh (NAOMA) a jako cenu navrhl uspořádat v letošním roce výstavu jejích prací v uměleckém prostoru v Kyjevě "SKLO";

- Umělecká rezidence "Velykyj Pereviz" ocenila tři účastníky a cenou byl desetidenní pobyt v jejich rezidenci. Cenu dostali Petr Hrycjuk (Lvovská národní akademie věd), Anastasja Mitikova (Charkovská státní akademie designu a umění) a Olexij Omelčenko (NAOMA).

Kromě toho všichni účastníci obdrželi od nizozemské společnosti Royal Talens sadu olejových barev Van Gogh a také sadu linerů Sakura.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Silver_Easel na anglické Wikipedii.

Externí odkazyEditovat