Společnost Franze Kafky

Společnost Franze Kafky (SFK) vznikla v roce 1990 jako sdružení občanů, kteří usilovali splatit kulturní dluh jednomu z největších pražských rodáků a světových spisovatelů Franzi Kafkovi. Jeho dílo je pro SFK neodmyslitelně spjato s Prahou a s českými zeměmi, kde vzniklo, a s kulturami ve kterých Kafka žil: českou, německou a židovskou. Je pro ni také symbolem síly uměleckého slova, jež přežilo nepřátelství dvou totalitních diktatur – nacistické a komunistické. V současné době má SFK na 1 000 členů z České republiky i z dalších zemí. Pracuje s cílem rozvíjet literární a humanistický odkaz Franze Kafky a dalších autorů německé a židovské menšiny v Praze a v českých zemích minulého století, jako společnost literární usiluje šířit a propagovat hodnoty umělecké literatury obecně. To je jejím nejdůležitějším úkolem a přirozeným posláním.

Společnost Franze Kafky pracuje nepřetržitě dvacet let, je závislá na grantech, dotacích a darech, přičemž využívá vícezdrojové financování. Vybudovala pomník Franze Kafky na pražském Starém Městě, vydala poprvé v úplnosti dílo Franze Kafky v českém jazyce ve 13 svazcích s kritickým aparátem, vydala poprvé v úplnosti, včetně časopiseckých článků a dopisů, dílo Karla Poláčka, vybudovala informační středisko s knihovnou děl pražských německých a židovských autorů, vybudovala důstojný prostor pro tisícisvazkovou historickou knihovnu Franze Kafky s celou řadou unikátních tisků, organizuje mezinárodní literární Cenu Franze Kafky, v jejímž rámci oceňuje a přivádí do Prahy přední spisovatele světa a soustřeďuje tak pozornost světových médií k městu jako literární metropoli. Patnáct let organizuje studentskou literární soutěž Cena Maxe Broda a za tu dobu se jí zúčastnilo na dva tisíce mladých lidí. Za dobu své existence SFK zorganizovala stovky literárních pořadů, přednášek a výstav zaměřených na literaturu, a ke dvěma desítkám mezinárodních konferencí. Společnost Franze Kafky se zázemím knihoven a zkušeností poskytuje stálou informační a rešeršní službu odborné i laické veřejnosti, a také pro česká a zahraniční média. Zajišťuje též koordinační činnost mezi institucemi, jedná-li se o uskutečnění kvalitního projektu ze zájmové oblasti SFK.

Externí odkazyEditovat