Spline

po částech polynomická funkce
(přesměrováno z Splajn)

Spline (/splajn/ z angličtiny, též spline křivka či neformálně „splajna“) je:

V matematice editovat

V matematice, zejména oborech matematické analýzy a numerických metod polynomická funkce definovaná po intervalech tak, aby byla dostatečně jemná, dobře reprezentovala cílovou křivku na hranicích intervalů byla pokud možno spojitá popř. i derivovatelná.

V počítačové grafice editovat

počítačové grafice je spline aproximace křivky (již ne nezbytně polynomiální), která může být pro svou grafickou reprezentaci definovaná spojitou množinou souřadnic bodů, jimiž má procházet („multi-line“). Zde je taktéž požadavkem dostatečná jemnost pro dojem spojitosti, daná dostatečným počtem vypočítaných bodů.

Související články editovat

Externí odkazy editovat