Zář je radiometrická veličina, definovaná jako měrná veličina zářivosti plošného zdroje. Značí se Le a její jednotkou je watt na metr čtvereční na steradián (W·m−2·sr−1).

Definice Editovat

Záře je definována jako

 

kde

  je zář (W na m2 na steradián),
  je radiometrický zářivý tok zdroje (W),
  je úhel mezi kolmicí na uvažovanou rovinu a měřeným směrem,
  je plocha povrchu (m2),
  je prostorový úhel (steradián).
  je zářivost.
  je ozářenost.


Aproximací dostaneme pro plochu A a prostorový úhel Ω:

 

Vztah k intenzitě vyzařování Editovat

Související informace naleznete také v článku Intenzita vyzařování#Vztah k záři.

Spektrální zář Editovat

Spektrální zář je zář vztažená na určitou část elektromagnetického spektra (vlnovou délku; značí se  ), alternativně vztažená vůči určité frekvenci (potom se značí  ).

 

V širším slova smyslu Editovat

V širším slova smyslu se jako zář označuje projev elektromagnetického záření v oblasti viditelného spektra.

Reference Editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Radiance na anglické Wikipedii.