Zavřená střední zaokrouhlená samohláska – Další jazyky