Slohový útvar

Slohovým útvarem se nazývá konkrétní, vyhraněný typ jazykového projevu. Každý takový útvar je uspořádán podle určitých pravidel a má své charakteristické rysy.

Rozlišují se podle:

  • postupů, na kterých jsou založeny
  • funkčního stylu, ve kterém jsou zpracovány
  • formy zpracování, a sice je-li písemná či ústní
  • počtu mluvčích, vede-li se dialog nebo monolog

Přehled slohových útvarů

Každý slohový útvar je typický pro určitý slohový postup a lze ho prezentovat prostřednictvím různých funkčních stylů.

Útvary slohového postupu informačníhoEditovat

  • Využívá se funkčního stylu:

- prostěsdělovacího: oznámení, dopis, telegram, běžný hovor

- publicistického: zpráva
- prakticky odborného nebo administrativního publicistického: úřední oznámení, obchodní dopis, formulář, dotazník zprávy, inzerát, reklama, rozhlasové a televizní zprávy

Útvary slohového postupu vyprávěcíhoEditovat

  • Využívá se funkčního stylu:

- prostěsdělovacího: vyprávění příhody, vzpomínky (ústní i písemné - memoáry)
- publicistického: novinová reportáž, črta, rozhlasová a televizní reportáž
- uměleckého: v próze vyprávění se zápletkou (kupříkladu v novele, povídce či románu); klade se důraz na originalitu a působivost

Útvary slohového postupu popisnéhoEditovat

  • Využívá se funkčního stylu:

- prostěsdělovacího nebo administrativního: seznam, dotazník či životopis

popisné části ve výkladu

- publicistického: popis v reklamních prospektech, cestopis - uměleckého: popis postav, prostředí či jiných objektů jako součásti vyprávění

Útvary slohového postupu úvahovéhoEditovat

  • Využívá se funkčního stylu:

- prakticky odborný: diskuse, úvaha
- vědecký: úvaha v odborných publikacích, učebnicích, kritická stať, recenze, odborná diskuse
- publicistický: úvodník, komentář, úvaha, rozhlasová a televizní beseda
- umělecký: úvaha (postoje a city autora) v próze i poezii

Smíšené útvaryEditovat

  • esej; v tomto útvaru se mísí prostředky odborné a umělecké
  • fejeton, umělecká reportáž; v těchto útvarech se mísí prostředky publicistické a umělecké

Související článkyEditovat