Skalní okno je skalní tvar, vzniklý podobně jako skalní brána zvětráváním a erozí. Skalní okna mohou mít rozměry od desítek centimetrů až do několika metrů v průměru, ojediněle dosahují rozměru i desítek metrů. Jedná se o otvor ve skále, nedosahující jejího úpatí (čímž se liší od skalní brány). Vzniká dlouhodobým působením exogenních geologických činitelů (vítr, voda, teplota…) na horninu tvořenou nestejně odolnými vrstvami a materiály, díky kterým se výrazně uplatňuje vliv selektivní eroze. Skalní okna jsou četná především v pískovcových skalních městech, v krasových oblastech, ale vyskytují se i v odolnějších horninách (v žulách na Šumavě apod.).

Skalní okno „Afrika“ v Tiských stěnách
Skalní okno na Rotštejně

Skalní okna v České republice editovat

 
Pekelná brána - Čertovy kazatelny, Oderské vrchy

Skalní okna v Evropě editovat

Černá Hora editovat

Slovensko editovat

Slovinsko editovat

Odkazy editovat

Literatura editovat

  • RUBÍN, Josef; BALATKA, Břetislav; a kol. Atlas skalních, zemních a půdních tvarů. Praha : Academia, 1986. 385 s.

Související články editovat