Tento článek je o šlechtickém titulu. O křesťanské tiskové agentuře pojednává článek SIR (tisková agentura).

Sir (anglicky [sɜː]IPA) je zdvořilostní oslovení muže používané v anglicky mluvících zemích. Často se používá k oslovení nadřízeného např. ve vojenských a policejních složkách. V některých zemích je titulem šlechtickým.

Titul vznikl zkrácením staršího sire obdobného významu přejatého z francouzštiny, které přes sieur (viz monsieur) a seigneur, oboje zdvořilostní „pán“, má původ v latinském adjektivu senior, starší. Sire (s velkým S, čteno česky) může sloužit také v češtině k oslovování panovníků.

Podle jiného, ojedinělého[1] výkladu pochází titul sirřeckého Cyr, jež bylo původně titulem byzantských císařů a znamenalo „významný pán“.[2]

Velká Británie editovat

V Británii a některých zemích Commonwealthu se používá ve spojení se jménem jako oslovení nebo titul nositelů nižšího šlechtického titulu rytíř nebo baronet. Používá se ve spojení s křestním jménem nebo celým jménem, nepoužívá se se samotným příjmením (například sir Paul McCartney může být osloven „sire Paule“, ale nikoliv „sire McCartney“). Titul sir lze nejen získat za zásluhy, ale také zdědit, ženské oslovení madam není plnohodnotným ekvivalentem. Ženským plnohodnotným ekvivalentem je titul dáma (Dame).

Známí nositelé titulu sir editovat

jen krátký výběr

Filipíny editovat

Výsadou členů Řádu rytířů Rizala je užívání titulu Sir před jejich jménem, zatímco manželky rytířů přidávají před křestní jména titul Lady. Titulatura platí pro mluvenou i písemnou verzi na území Filipín.[3]

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. Renomované slovníky (Oxford, Robert ad.) se shodují na původu od senior
  2. Buben, M.: Encyklopedie heraldiky, Libri, Praha 2003, s. 423.
  3. https://freiherrvonquast.wordpress.com/2015/10/25/who-is-entitled-to-the-prefix-of-sir/

Související články editovat

Externí odkazy editovat

  •   Slovníkové heslo sir ve Wikislovníku